Kurt Koch Kurt Koch 

Popiežius Kipre ir Graikijoje – stiprus meilės dialogo ženklas

Popiežius lankosi Kipre, šeštadienį atvyksta į Graiką – tai dvi ortodoksų tradicijos šalys, o Pranciškaus apsilankymas jose yra labai teigiamas Katalikų Bažnyčios ir Ortodoksų Bažnyčios dialogo ir santykių stiprinimo ženklas, sako Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kuris lydi popiežių jo kelionėje į Kiprą ir Graikiją.

Kardinolas kvietė matyti skirtumą tarp meilės dialogo ir tiesos dialogo. Pirmasis siekia pagilinti draugiškus ryšius tarp Bažnyčių, pastarasis – tiesos dialogas – yra teologinis būdas visoms iš praeities paveldėtoms kliūtims šalinti. Ortodoksų Bažnyčios nutarė teologinį dialogą pradėti ne dvišaliu lygmeniu, o daugiašalių. Sudarytai tarptautinei mišriai komisijai priklauso 14 skirtingų Ortodoksų Bažnyčių ir su jomis vyksta šis dialogas. Šioji popiežiaus kelionė bus didelis meilės dialogo pagilinimo žingsnis, sakė kardinolas K. Koch.

Be to, popiežius kelionėje nori į dėmesio centrą pastatyti migrantų ir pabėgėlių klausimą. Kipre popiežius dalyvaus migrantų ekumeninėse pamaldose, vizito Graikijoje metu lankysis Lesbo saloje, iš kurios pasiųs aiškią žinią, jog migrantų ir pabėgėlių gelbėjimas yra didelis ekumeninis iššūkis, reikalaujantis bendradarbiavimo, sakė popiežiaus kelionės išvakarėse kardinolas K. Koch, atsakingas už Šventojo Sosto ekumeninis ryšius taip pat su Ortodoksų Bažnyčia. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 02, 15:50