Aldo Giordano Aldo Giordano 

Mirė popiežiaus atstovas Europos Sąjungoje

Ketvirtadienį, gruodžio 2 d., mirė apaštališkasis nuncijus Europos Sąjungoje arkivyskupas Aldo Giordano. Nuo rugsėjo mėnesio jis sirgo COVID-19.

Aldo Giordano gimė 1954 m. Italijos Pjemonto regione. 1979 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai; Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynęs filosofijos doktoratą, keliolika metų dėstė šiaurės Italijos katalikiškosiose aukštosiose mokyklose. 1995 m. kun. Aldo Giordano buvo išrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos generaliniu sekretoriumi. 2008 m. jis buvo paskirtas nuolatiniu Šventojo Sosto stebėtoju Europos Taryboje Strasbūre, o 2013 m. – nuncijumi Venesueloje bei konsekruotas vyskupu. Šventojo Sosto atstovu Europos Sąjungoje arkivyskupas Aldo Giordano buvo paskirtas šių metų gegužės mėnesį.

2021 gruodžio 03, 10:09