Bažnyčia eina atsivertimo keliu Bažnyčia eina atsivertimo keliu  

Seksualinis išnaudojimas Bažnyčioje: nukentėjusios moters laiškas

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija perdavė popiežiaus prašymą išplatinti nuo dvasininko nukentėjusios moters laišką, kurį jis gavo ir skaitė. Popiežius nori, kad su laiško turiniu susipažintų visi dvasininkai, bet visų pirma – besirengiantys kunigystės tarnystei seminaristai.

Kardinolas Sean O’Malley laiško pristatyme rašo apie drąsų moters liudijimą, kurį popiežius gavo dabar, kai Bažnyčia pastoracinio atsinaujinimo ir atsivertimo laikotarpiu deda pastangas užkirsti kelią seksualiam išnaudojimui, kuris visur pasaulyje žeidžia tiek daug Dievo vaikų, ir padėti nukentėjusiems išgyti.

Laiško autorės vardas, savaime suprantama, neminimas. Moteris prisipažįsta nukentėjusi nuo kunigo, kurį ji turėjusi vadinti „broliuku“ ir kuriam ji buvo „sesutė“. Laiškas atskleidžia „tebekraujuojančią sielos žaizdą“, kuri praėjus daugeliui metų neleidžia jai susitaikyti su tuo, ką išgyveno. Moteris tiesiog negali matyti kunigų ir daugiau nebevaikšto į Mišias, tačiau savo ir visų nukentėjusių vaikų vardu prašo dvasininkų „būti gerais kunigais“: „gavote nepaprastą malonę“.

Moteris patikino laiške, jog rašo todėl, kad Bažnyčia yra Motina ir labai skaudu, kad ji žeidžiama, dergiama. Ji stengiasi išgyventi, būti linksma, tačiau jai tai neapsakomai sunki kova. Moteris pasakoja, kad sakrali erdvė Bažnyčioje jai buvo kaip antrieji namai, tačiau išnaudotojas juos atėmė. Ji norėtų Bažnyčioje jaustis saugi, įveikti baimės jausmą, bet kūnas, emocijos veikia priešinga kryptimi. Laiške moteris prašo nedangstyti piktnaudžiavimo nusikaltimų, o gyventi tiesoje, neužmerkti akių. „Esate Dievo pašaukti, turite didelę atsakomybę, kuri yra ne našta, o malonė. Ją priimkite pagal Jėzaus pavyzdį, su nuolankumu ir meile“.

Kardinolas Sean O’Malley, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas, pristatydamas laišką patikino, jog popiežius Pranciškus juo dalijasi trokšdamas, kad per šį laišką būtų išgirstas visų nukentėjusiųjų balsas, norėdamas parodyti Evangeliją skelbiantiems kunigams kelią, kuris veda į nuoširdžią tarnystę Dievui dėl visų pažeidžiamų asmenų gerovės. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 20, 12:08