Vatikanas Vatikanas 

JAV ekonomistas paskirtas Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariu

Jeffrey D. Sachs, ilgametis prestižinių Harvardo, o šiuo metu Kolumbijos universitetų JAV profesorius, vienas iš žinomiausių ekonomistų pasaulyje, paskirtas nuolatiniu Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariu.

Profesorius Sachs, pripažintas ekspertas vystymosi, kovos su skurdu, tvaraus vystymosi srityse, Akademijos nariu paskirtas, kaip numato Akademijos statutas, spalio 25-osios dienos popiežiaus potvarkiu. Nariai skiriami dešimčiai metų.

Profesorius Jeffrey D. Sachs nėra svetimas Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos narių susitikimuose: kaip kviestinis pranešėjas ar svečias jis dalyvavo įvairiuose Akademijos seminaruose.

Jis dažnai kritiškai komentuoja inertiškus visuomenių įpročius, jų ekonominius ir politinius modelius, dėl kurių nepavyksta apgręžti pačiam žmogui žalingos tendencijos – drastiško žmogaus poveikio aplinkai. Pasaulio lyderiai deklaruoja, kad siekia kovoti su skurdu ir užtikrinti saugią aplinką, bet galingiausių valstybių ekonomikos veikia taip, kad aplinkai toliau daroma žala, kad sukuriamu turtu naudojasi nedaugelis, nors jo socialinė ir aplinkosauginė kaina paskirstoma visiems.

Liko vos kelios dienos iki didžiausių pasaulio ekonomikų – G20 – susitikimo Romoje spalio 30–31 dienomis. Tarp pagrindinių susitikimų temų figūruoja „Planeta“. G20 interneto svetainėje nurodoma, kad „žmogaus veikla ir poreikis atsiliepti į vis didesnės globalios žmonių populiacijos poreikius destabilizuoja mūsų planetos gamtinę pusiausvyrą ir silpnina šiuolaikinės visuomenės tvarumą. Reikia spręsti daug problemų ir G20 tenka didelė atsakomybė vesti tarptautinę bendruomenę link konkrečių ir ilgalaikių sprendimų“. Spalio 19 dienos komentare Jeffrey D. Sachs taip komentuoja G20 susitikimą Romoje: „G20 šalių vyriausybės turi moralinį imperatyvą priimti sprendimus, kad būtų įgyvendintas globalus susitarimas dėl klimato saugumo. Jų šalys yra atsakingos už maždaug 80 procentų dabartinio pasaulinio anglies dvideginio išmetimą. Susitarimas tarp šių vyriausybių ir atitinkami veiksmai, įskaitant kovą su korupcija jose pačiose, gali pakeisti klimato kaitos globalią trajektoriją. Daug G20 šalių vyriausybių pasirengusios veikti, jos turi skubinti vėluojančius. JAV turi būti pasakyta, kad Amerikos neveiklumas yra netoleruotinas likusiam pasauliui. Tokia pat žinia turi būti perduota Australijai, Indijai ir Saudo Arabijai. Korupcija klimato klausimais ir nebaudžiamumas degančiame pasaulyje neturi būti toleruojami“, – aštrokai rašė ekonomistas, nuo šiol – Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nuolatinis narys. (RK / Vatican News)

2021 spalio 25, 15:46