Ahmadas Al-Tayyebas: enciklika „Fratelli tutti“ svarbi ir musulmonams

Svarbiausio pasaulyje ir didžiausią autoritetą tarp musulmonų sunitų turinčio islamo teologijos studijų centro – Kairo Al-Azharo universiteto – didysis imamas Ahmadas Al-Tayyebas, dalyvaudamas pastarosiomis dienomis Romoje vykusiuose tarpreliginiuose susitikimuose, apsilankė Vatikano radijuje. Su juo kalbėjosi Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli.

Pokalbis pradėtas nuo dvišalių Šventojo Sosto ir Al-Azharo universiteto ryšių. Jau kuris laikas veikia dvišalė komisija, kurios nariai susitinka kasmet Al-Azhare arba Vatikane. Šios komisijos darbas buvo keleriems metams nutrūkęs ir vėl atnaujintas po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Al-Azharas ėmėsi iniciatyvos pasveikinti išrinktą popiežių ir sulaukė Pranciškaus atsakymo. Atnaujinus ryšius, didysis imamas 2016 m. nusprendė aplankyti popiežių Vatikane. Ir būtent tas vizitas padėjo suprasti, kaip labai sutampa požiūriai ir susirūpinimas dėl didelių šiuolaikinę žmoniją kamuojančių krizių, nuo kurių kenčia vargstantieji, našlaičiai, ligoniai, našlės, karų aukos ir benamiai. „Nuo tos akimirkos nebuvo jokių abejonių“, – sakė didysis imamas. „Aš nedvejodamas ištiesiau ranką. Nuo pat pirmos susitikimo su popiežiumi minutės įsitikinau, kad jis yra tikras taikos žmogus. Viskas klostėsi gerai ir vos per trejus metus surengėme šešis aukščiausio lygio susitikimus. Penktajame iš jų (2019 m. Abu Dabyje) pasirašėme dokumentą dėl žmonių brolystės.“

Ahmadas Al-Tayyebas pasakojo, kad jis užaugo Egipto Luksoro mieste, garsėjančiame faraonų laikų archeologiniais paminklais, liudijančiais, kad religija nuostabiai dera su mokslu ir civilizacija. „Taigi užaugau įsitikinęs, kad religija yra nepaprastai svarbi civilizacijų materialiajai ir dvasinei pažangai“, – sakė jis. „Religijos vaidmuo taip pat labai svarbus saugant civilizacijos pasiekimus, kad jie nebūtų nukreipti prieš žmogų ir netaptų blogiu, nekenktų ne tik žmogui, bet ir gyvūnams, augalams ir net akmenims.“ Toks įsitikinimas dar labiau sustiprėjo vėliau studijuojant islamo teologiją Al-Azharo universitete. „Supratau, kad religijos žinia gali duoti trokštamų vaisių tik tada, kai ją skelbia tikintys tikintieji, susitaikinę tarpusavyje. Tarp tų, kurie skelbia šią žinią žmonėms, turi vyrauti taika, harmonija ir bendradarbiavimas. Jei tarp jų vyrauja susiskaldymas ir konfliktai, jie nepajėgia perduoti žmonėms taikos žinios. Didysis imamas yra įsitikinęs, „kad monoteistinės religijos, atsiradusios per visą istoriją, turi tik vieną šaltinį – Dievą, Šlovingąjį, Aukščiausiąjį. Korane aiškiai parašyta, kad tai, ką Dievas apreiškė Mahometui, yra tas pats, kas buvo apreikšta Abraomui, Mozei ir Jėzui. Yra vienas šaltinis.“ Būtent tai jį paskatino bendrauti su kitų religijų atstovais, ieškoti bendrų elementų, siekti tarpusavio santarvės, tikintis, kad tai padės palengvinti kančią, kuri slegia šiandienos žmogų.

Paklaustas, kaip jis vertina encikliką „Fratelli tutti“, kas, pasak jo, šiame popiežiaus Pranciškaus dokumente svarbiausia, didysis imamas atsakė, kad enciklika neabejotinai labai svarbi, ypač šiais laikais, tiek musulmonams, tiek visiems. Pasak Korano, tikinčiajam kitas tos pačios religijos išpažinėjas yra tikėjimo brolis, o kiekvienas kitas žmogus, nepriklausomai nuo tikybos, yra brolis, su kuriuo dalijamasi tuo pačiu žmogiškumu. Tai yra ir enciklikos „Fratelli tutti“ centras.

Toliau tęsiant pokalbį apie religijų indėlį į taikos, tarpusavio pagarbos ugdymą, kovą su neapykanta ir terorizmu, Al-Azharo didysis imamas sakė, kad vienas pagrindinių religijų skelbiamų principų yra žmonių tarpusavio supratimas, bendradarbiavimas. Korane yra eilutė: „O žmonės, mes sukūrėme jus iš vyro ir moters ir padarėme jus tautomis ir gentimis, kad pažintumėte vieni kitus“. Šis raginimas bendras visoms monoteistinėms religijoms. Pasak Ahmado Al-Tayyebo, sakyti, kad Aukščiausiojo Dievo apreikštos religijos istorijoje buvo karų priežastis, yra netikslu, nes tai, kas vadinama konfliktais religijos vardu, iš tikrųjų yra politiniai konfliktai, kurie pasisavino religijos vardą, pridengdami jį iškreiptomis interpretacijomis, siekdami užkariavimų ir interesų, neturinčių net menkiausio ryšio su tikrąja religija. „Turiu pasakyti, kad tie, kurie šiandien skleidžia neapykantą tarp žmonių, smurtauja ir lieja kraują religijos ar Dievo vardu, yra melagiai ir religijų, kurių vėliavas jie iškelia, išdavikai, nesvarbu kokių religijų, doktrinų ar konfesijų vardu jie kalba.“

Pokalbio pabaigoje paliesta ir šiais laikais dažnai keliama moterų teisių islamo kultūrose problema. „Niekas negali iš moterų atimti nė vienos iš jų teisių, kurias nustatė islamo pranašas Mahometas ir kurios yra aiškiai ir trumpai išreikštos frazėje: „Moterys yra lygios vyrams““, – pareiškė didysis imamas. „Joks savo įsitikinimams ištikimas musulmonas negali atimti iš moterų islamo garantuojamų teisių. Turime pasakyti, kad viskas, kas šiandien keliama šioje srityje, yra ne kas kita, kaip atgyvenusių ir pasenusių papročių aukštinimas, kuris daro žalą islamo teisei ir jos normoms. Tačiau, kalbėdamas šia tema, sąžiningumo dėlei taip pat sakau, kad turime būti budrūs ir, kalbėdami apie moterų teises, turime atskirti šiuolaikinių civilizacijų suformuotas teises, kurios ignoruoja religinę moralę ir žmogaus prigimties jausmus.“ (JM / Vatican News)

2021 spalio 08, 14:34