J. A. Guerrero Alves SJ J. A. Guerrero Alves SJ 

Šv. Petro skatiko rinkliava. Kam skiriami pinigai?

Birželio 29-ąją, šventųjų Petro ir Pauliaus šventės dieną, visoje Bažnyčioje renkama vadinamoji šv. Petro skatiko rinkliava, skirta Šventojo Tėvo vykdomiems artimo meilės darbams ir apaštališkajai misijai remti. Pernai dėl pandemijos rinkliava buvo nukelta į spalio 4-ąją. Šiemet rinkliava vėl vyks per Petrines.

Pastaruoju metu per šią rinkliavą surenkama vis mažiau pinigų. Pernai dėl rinkliavos sumažėjimo buvo kalta pandemija. Vis dėlto surenkamų pinigų mažėjimas yra gilesnis reiškinys. Suprantama, kad aukotojų dosnumo mažėjimą lemia turtingose pasaulio šalyse vykstanti sekuliarizacija, o, kai kalbama apie pastarųjų kelerių metų laikotarpį, neslepiama, kad nemažą katalikų nusivylimą sukėlė nesėkminga Vatikano valstybės sekretoriato investicija – pastato pirkimas Londone – kuriai iš dalies buvo panaudoti ir šv. Petro skatiko rinkliavos pinigai.

Kaip šv. Petro skatiko rinkliavos pinigai tvarkomi šiandien? Apie tai portalui „Vatican News“ duotame interviu pasakojo Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato prefektas kunigas Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Visų pirma reikia pabrėžti, sakė jis, kad žmonės turi teisę žinoti, kam yra skiriami jų paaukoti pinigai. Reikia siekti, kad nebūtų jokių nesusipratimų, kuriuos gali nulemti tiek padėties neišmanymas, tiek ir skaidrumo stoka. Tad kam gi skirta ši rinkliava? Paprastai sakoma, kad ji skirta popiežiaus artimo meilės darbams. Iš tiesų taip ir yra. Šventojo Tėvo vykdoma artimo meilės tarnystė, aiškino tėvas J. A. Guerrero Alves, – tai visų pirma parama stokojančioms vietinėms Bažnyčioms, katalikiškoms institucijoms, taip pat šeimoms.  Tačiau tai tik vienas šios tarnystės aspektas. Kitas aspektas – tai parama toms Romos kurijos institucijoms, kurios padeda popiežiui vykdyti jo misiją, tarnaudamos visuotinei Bažnyčiai. Šios institucijos negauna atlygio už savo tarnystę, neturi savo pajamų, tad prie jų išlaikymo prisidedama ir šv. Petro skatiko rinkliavos pinigais. Ne visi rinkliavos pinigai išleidžiami tais pačiais metais, kuriais jie gaunami, bet jų dalis laikoma jau prieš dešimtmečius įkurtame šios rinkliavos fonde.

Tėvas J. A. Guerrero Alves paminėjo, kad per šv. Petro skatiko rinkliavas surenkama mažiau pinigų. Nuo 2015 m. iki 2019 m. surenkamų pinigų suma sumažėjo 23%, o pernai – dar 18%. 2019 m. buvo surinkta 53,86 mln., o pernai – 44,1 mln. eurų.

Ekonomikos sekretoriato prefektas neslėpė, kad mažėjimą iš dalies nulėmė pastato Londone pirkimo istorija. Su investicijomis būna visko, kartais gaunama pelno, kartais būna nuostolių. Pastatas buvo įsigytas ne tik šv. Petro skatiko rinkliavos, bet ir kitų kelių fondų pinigais. Tačiau patirti nuostoliai buvo perskirstyti taip, kad šv. Petro skatiko fondas nenukentėtų. Dėl pastato Londone pirkimo šiuo metu vyksta tyrimas ir, jei padaryta nusižengimų, kaltininkai bus nubausti. (JM / Vatican News)

2021 birželio 25, 13:57