Garbingasis Dievo tarnas Robertas Schumanas Garbingasis Dievo tarnas Robertas Schumanas 

Europos Sąjungos kūrėjas – arčiau skelbimo palaimintuoju

Šventųjų skelbimo kongregacija patvirtino, kad kandidatas į palaimintuosius ir šventuosius katalikas pasaulietis Robertas Schumanas, Prancūzijos politikas, vienas Europos Sąjungos tėvų kūrėjų, savo gyvenime herojiškai liudijo Evangelijos vertybes ir dėl to nuo dabar, kol vyks tolimesnė beatifikacijos proceso eiga, jis gali būti vadinamas garbinguoju Dievo tarnu.

Dekretą dėl R. Schumano herojiškųjų dorybių ir kitus šešis dekretus popiežius Pranciškus patvirtino ir leido skelbti, šeštadienį audiencijos priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro.

Vienu kongregacijos dekretų patvirtinamas stebuklas, įvykęs septynioliktajame amžiuje Vokietijoje gyvenusio jėzuito kunigo Jono Pilypo Jeningeno užtarimu. Antras dekretas skelbia kankinėmis dešimt seserų vienuolių, kurias 1945 m. nužudė sovietų kariai. Kitais penkiais dekretais pripažįstamos kandidatų į palaimintuosius – pasauliečių ir pašvęstųjų, vyrų ir moterų, gyvenusių devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje  Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje – herojiškos dorybės. Tarp pastarųjų, kaip minėta, yra garsiosios deklaracijos, davusios pradžią Europos vienijimosi procesui, autorius Robertas Schumanas. (JM / Vatican News)

2021 birželio 19, 12:35