Popiežius priėmė kardinolą George’ą Pellą

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė buvusį Vatikano Ekonomikos sekretoriato prefektą (2014–2019) kardinolą George’ą Pellą. Prieš kelias dienas jis parvyko į Romą iš Australijos, kur po kelių teismo bylų ir daugiau kaip 400 dienų, praleistų kalėjime, Australijos Aukščiausiojo teismo buvo išteisintas dėl kaltinimų nepilnamečių išnaudojimu.

Popiežiui Pranciškui leidus laikinai palikti Ekonomikos sekretoriato prefekto pareigas, 2017 m. kardinolas G. Pellas grįžo į Australiją, kad asmeniškai stojęs prieš teismą apsigintų nuo kaltinimų.

Pirmasis teismo posėdis įvyko 2017 m. liepos mėnesį. Po daugiau kaip metus trukusios bylos, 2018 m. gruodžio mėnesį kardinolas buvo nuteistas 6 m. laisvės atėmimo bausme. 2019 m. jis buvo uždarytas į kalėjimą.

Kardinolas nuo pat pradžių tvirtino, kad jis nekaltas. Pirmosios instancijos teismui paskelbus nuosprendį oficialiai reagavo ir Šventasis Sostas. Spaudos salė paskelbė pareiškimą, kuriame buvo sakoma, kad Šventasis Sostas, gerbdamas Australijos teismus, priima domėn sprendimą. Laukiant kitų būsimų teisinės procedūros veiksmų buvo primenama, kad kardinolas visą laiką sakėsi esąs nekaltas ir kad jis turi teisę įteikti apeliaciją aukštesnės instancijos teisimui. Ta proga Šventasis Sostas, kartu su Bažnyčia Australijoje, pakartotinai išreiškė savo artumą seksualinių nusikaltimų aukoms ir patvirtino pasiryžimą bausti nusikaltusius dvasininkus. Panašaus turinio pareiškimus paskelbė ir Australijos vyskupai.

2019 m. birželio mėn. Australijos Viktorijos valstijos apeliaciniame teisme prasidėjo antrasis proceso etapas. Vis dėlto Australijos Viktorijos valstijos Aukščiausiasis teismas atmetė kard. George’o Pello apeliaciją ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo kardinolas buvo nuteistas šešerių metų kalėjimo bausme. Apeliacija buvo atmesta dviejų teisėjų balsų dauguma prieš vieną. Prieš balsavęs teisėjas Markas Weinbergas tvirtino, kad asmuo negali būti nuteistas, jei įrodymai kelia abejonių.

Šventasis Sostas dar kartą išsakė savo pagarbą Australijos teismų sistemai, tačiau kartu buvo pareikšta, kad bus laukiama tolesnės proceso eigos ir priminta, kad kardinolas Pellas tvirtina esąs nekaltas.

2020 m. kovą kardinolo byla pasiekė Australijos Aukščiausiąjį teismą. Balandžio 7 d. Aukščiausiasis teismas, sudarytas iš septynių teisėjų, vienbalsiai išteisino kardinolą G. Pellą. Praleidęs kalėjime daugiau nei 400 dienų jis išėjo į laisvę.

Kardinolas G. Pellas pareiškė, kad neteisybė, kurią jis patyrė, dabar pašalinta ir kad jis nejaučia nuoskaudos jį kaltinusiam asmeniui. „Teismo procesas nebuvo nei referendumas dėl Katalikų Bažnyčios, nei referendumas dėl to, kaip Australijos Bažnyčios vadovybė kovoja su nepilnamečių išnadojimu", – sakė kardinolas. „Teismo bylos esmė: ar aš padariau tuos baisius nusikaltimus, ar ne. Aš jų nepadariau.“ Pasak išteisinto kardinolo, vienintelis teisingumo kriterijus yra tiesa. Jis taip pat padėkojo visiems, kas jį palaikė ir meldėsi, išsakė dėkingumą advokatams, kurie atkakliai dirbo, kad teisingumas nugalėtų.

Popiežius Pranciškus kardinolo George’o Pello bylos nekomentavo, tačiau balandžio mėnesį, kai buvo paskelbtas išteisinantis Aukščiausiojo teismo sprendimas, aukodamas Mišias Šv. Mortos koplyčioje, neminėdamas kardinolo Pello, pasakė: „Šiomis gavėnios dienomis matėme persekiojimą, kurį patyrė Jėzus, ir matėme, kokie negailestingi buvo Įstatymo mokytojai. Jis buvo teisiamas nekaltas. Aš šiandien norėčiau melstis už visus žmones, kurie neteisingai pasmerkiami.“

Išteisinamąjį nuosprendį su pasitenkinimu pasitiko Šventasis Sostas, kuris Spaudos salės paskelbtu pareiškimu dar kartą išsakė pasitikėjimą Australijos teismais, pabrėžė, kad kardinolas G. Pellas, paklusdamas teismų nuosprendžiui, visada skelbė savo nekaltumą ir kantriai laukė, kol bus nustatyta tiesa. (JM / Vatican News)

2020 spalio 12, 15:04