Paskelbta Šventojo Sosto 2019 m. finansų ataskaita

Ketvirtadienį Vatikane buvo paskelbta Šventojo Sosto 2019 m. finansų ataskaita. Per metus gauta 307 milijonų eurų pajamų; išleista 318 milijonų eurų.

54% pajamų gauta iš nekilnojamojo turto ir investicijų; 34% sudarė aukos ir įmokos; kitos pajamos gautos iš komercinės veiklos ir paslaugų. 65% išlaidų sudarė apaštališkosios misijos finansavimas; likusius 35% – administracinės išlaidos ir tiesiogiai su misija nesusijusių valstybės struktūrų išlaikymas. Iš misijai finansuoti skirtų 207 milijonų eurų didžiausia dalis teko informacijos sklaidos sistemos ir diplomatinės tarnybos išlaikymui. (JM / Vatican News)

2020 spalio 01, 14:08