Vatican News
Bendroji audiencija Pauliaus VI salėje Bendroji audiencija Pauliaus VI salėje  (Vatican Media)

Trečiadienį – 280-oji Pranciškaus bendroji audiencija

Po liepos mėnesio pertraukos, nuo rugpjūčio 7 d. vėl kiekvieną trečiadienį vyks popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos. Šio trečiadienio bendroji audiencija – 280-oji nuo Pranciškaus pontifikato pradžios.

Popiežiaus bendrųjų audiencijų katechezės, panašiai kaip ir trumpi komentarai sekmadienio vidudieniais prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, trumpos homilijos rytais Šv. Mortos koplyčioje aukojamų Mišių metu bei homilijos per didžiąsias liturginių metų iškilmes – tai paprasčiausios ir tikinčiųjų labiausiai mėgstamos popiežiaus vykdomos Visuotinės Bažnyčios mokytojo misijos formos.

Pirmoji Pranciškaus bendroji audiencija įvyko 2013 m. kovo 27-ąją – dvi savaites po jo išrinkimo popiežiumi. Ta diena buvo Didysis trečiadienis, tad popiežius aiškino, ką  reiškia sekti Jėzumi, ką reiškia eiti su juo Kryžiaus keliu, ką reiškia būti su Jėzumi prisikėlusiais žmonėmis.

Iki šiol jau yra įvykusios 279 popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos. 2013-aisiais – tai yra pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais – jų  buvo 30, 2014 – 43, 2015 – 42, 2016 – 54, 2017 – 43, 2018 – 43 ir šiemet iki birželio pabaigos – 24. Bendrosios audiencijos vyksta tik trečiadieniais, tačiau švenčiant Gailestingumo jubiliejų papildomos šventųjų metų bendrosios audiencijos kartą per mėnesį buvo rengiamos ir šeštadieniais, dėl to 2016 m. bendrųjų audiencijų buvo keliolika daugiau negu kitais metais.

Per visas šias bendrąsias audiencijas popiežius maldininkams perskaitė 12 katechezių ciklų. Pirmasis ciklas buvo skirta Tikėjimo išpažinimui. Tai buvo popiežiaus Benedikto XVI pradėtų katechezių apie tikėjimą tąsa. Kiti Pranciškaus bendrųjų audiencijų katechezių ciklai buvo skirti sakramentams, Šventosios Dvasios dovanoms, Bažnyčiai, šeimai, Dievo gailestingumui (Gailestingumo jubiliejaus metu), krikščioniškajai vilčiai, Mišioms, Krikštui, Sutvirtinimui, Dievo įsakymams, „Tėve mūsų“ maldai. Prieš vasaros pertrauką  popiežius pradėjo naują katechezę, skirtą Naujojo Testamento Apaštalų darbų knygai. Birželio trečiadieniais Pranciškus perskaitė keturias šio ciklo dalis. Dabar kas trečiadienį jis bus tęsiamas – išskyrus tik tuos trečiadienius, kai popiežius bus išvykęs iš Romos ar bendrosios audiencijos sutaps su kitais svarbiais įvykiais. Paprastai po kiekvienos kelionės trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius pasakoja apie susitikimus lankytoje šalyje. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 06, 17:07