Vatican News
Šveicarų gvardijos karys Šveicarų gvardijos karys 

Popiežiaus garbės sargybiniai dalyvauja festivalyje Šveicarijoje

Popiežiškoji Šveicarų gvardija pakviesta garbės viešnia į kasmetinį užsienyje gyvenančių šveicarų sąskrydį, kuris vyksta rugpjūčio 1–11 dienomis Vevey miestelyje, netoli Lozanos.

Kasmet rengiami užsienyje gyvenančių šveicarų festivaliai – vadinamosios „Vyndarių šventės“ – paprastai prasideda rugpjūčio 1-ąją – Šveicarijos konfederacijos nacionalinės šventės dieną. Į tėvynę sugrįžtančių šveicarų šventė trunka dešimtį dienų. Garbės svečių statusas suteikiamas asmenims arba bendruomenėms, užsienyje garsinančioms Šveicarijos vardą.

Šveicarų gvardija šiemetiniame festivalyje dviejuose stenduose pristato savo ilgą istoriją ir dabartinės tarnystės popiežiams kasdienybę. Festivalyje dalyvauja Popiežiškosios šveicarų gvardijos vadas pulkininkas Christoph Graf ir keli kiti kariai, jiems talkina penkios dešimtys vyrų, anksčiau tarnavusių Šveicarų gvardijoje.

Popiežiškosios šveicarų gvardijos korpusas yra seniausias pasaulyje kariuomenės dalinys, be pertraukų tarnaujantis popiežiams jau daugiau kaip penkis šimtmečius. 1506 m. popiežius Julijus II pasamdė šveicarus savo rūmų apsaugai. Po dviejų dešimtmečių, 1527 m. gegužės 6 d. į Romą įžengus imperatoriaus Karolio V kariaunai, Kasparo Roeisto vadovaujami šveicarų kariai herojiškai kovėsi, kol popiežius Klemensas VII su kardinolais ir dvariškiais saugiai pasitraukė į Angelo pilį. Iš tuo metu popiežiui tarnavusių 189 šveicarų tą dieną žuvo 147. Nuo to laiko kasmet gegužės 6-oji minima kaip Šveicarų gvardijos diena. Šią dieną nauji kariai duoda priesaką.

Popiežiškosios šveicarų gvardijos korpusą sudaro virš šimto vyrų, Šveicarijos piliečių. Eiliniai kariai privalo būti jaunesni negu 30 metų, nevedę, katalikai, atlikę pagrindinę privalomos karinės tarnybos dalį Šveicarijos kariuomenėje. Tarnyba Vatikane trunka 25 mėnesius, tačiau galima ją pratęsti ir pretenduoti į puskarininkio arba ir karininko laipsnį. Vedusieji puskarininkiai ir karininkai gyvena Vatikane su šeimomis. Paprastai korpuso vadas ir karininkai atvyksta į Vatikaną karinį išsilavinimą ir karininkų laipsnius jau įgiję Šveicarijos kariuomenėje. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 02, 16:19