Vatican News
Cristo risorto con croce

Įkurta Regnum Christi federacija

Šventasis Sostas įkūrė Regnum Christi federaciją ir patvirtino jos įstatus. Federaciją sudaro Kristaus legionierių kongregacijos nariai ir iki šiol atskirai veikusi pasauliečių atšaka. Federacijos įstatai patvirtinti bandomajam penkerių metų laikotarpiui.

Federacijos įkūrimu užbaigiamas keliolika metų trukęs atsinaujinimo procesas po labai gilios krizės, į kurią kunigus Kristaus legionierius ir su jais bendradarbiaujančius pasauliečius savo skandalingu elgesiu buvo įstūmęs pats jų įkūrėjas kunigas Marcial Maciel Degollado.

Kristaus legionierių kongregacija buvo įkurta penktame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje Meksikoje. Gana greit jų bendruomenės išplito po kone visą Lotynų Ameriką, pasiekė Jungtines Valstijas ir kai kurias Europos šalis, daug žmonių tapo pasaulietiškosios atšakos – judėjimo Regnum Christi – nariais.

1998 m. aštuoni buvę Kristaus legionierių seminaristai kreipėsi į popiežių Joną Paulių II kaltindami kongregacijos įkūrėją kunigą Macielį lytiniu priekabiavimu. Popiežiaus nurodymu, Tikėjimo mokymo kongregacija, kuriai tuo metu vadavo kardinolas Josephas Ratzingeris, pradėjo tyrimą. Kai Jonas Paulius II mirė, tyrimas dar nebuvo baigtas. Buvo patvirtinti kunigui mesti kaltinimai, buvo atskleista ir daug kitų su kunigo tarnyste nesuderinamų faktų. Užbaigus tyrimą, Benediktas XVI uždraudė kunigui Macieliui bet kokią viešą veiklą. Popiežiaus sprendimu buvo pradėta kanoninė vizitacija, kurios tikslas buvo ištirti visos kongregacijos būklę, jos pajėgumą tęsti sielovados tarnystę. Užbaigus vizitaciją buvo paskirtas laikinasis kongregacijos vadovas. Normalią veiklą kongregacija atnaujino tik po 2014 m. vykusios generalinės kapitulos. Jos metu buvo išrinktas naujas generalinis vyresnysis. Dar vienas žingsnis atsinaujinimo procese – kunigus ir pasauliečius jungiančios federacijos įkūrimas. (JM / VaticanNews)

2019 birželio 14, 15:27