Vatican News
Popiežius Pranciškus ir Čilės vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos nariai Popiežius Pranciškus ir Čilės vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos nariai  (Vatican Media)

Naujas Čilės vyskupų vizitas Vatikane

„Nukentėjusiųjų ir jų artimųjų kančios yra mūsų kančios“, – parašė Pranciškus rugpjūčio mėnesį laiške Dievo tautai, su gėda ir atgaila pripažino Bažnyčios atsakomybę ir prašė, kad „visa bažnytinė bendruomenė įsipareigotų išrauti seksualinį išnaudojimą su visomis šaknimis“.

Vatikane lankosi Čilės vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos nariai. Juos pirmadienio rytą audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Jiems išvykstant į Romą Čilės vyskupų konferencija pranešė, kad nuolatinės tarybos nariai audiencijoje supažindins popiežių su Bažnyčios Čilėje nueitu keliu po visų šalies vyskupų susitikimo su popiežiumi gegužės mėnesį. Pagrindinė šio susitikimo tema buvo Bažnyčioje Čilėje paaiškėjęs dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo ir jo dangstymo skandalas.

Kaip žinia, po pastarojo susitikimo visi Čilės episkopato nariai įteikė prašymus Šventajam Tėvui, kad atleistų juos iš pastoracinių pareigų. Šiuo gestu vyskupai paliudijo norą bendradarbiavimo su popiežiumi dvasioje spręsti visus su lytinio nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimu susijusius klausimus. Popiežius patenkino kelių iš keliasdešimties vyskupų atsistatydinimo prašymus.

Čilės vyskupai lapkričio mėnesį susirinkę į plenarinę asamblėją paprašė popiežiaus priimti episkopato nuolatinės tarybos narius, kad bendrystės ir bendradarbiavimo su popiežiumi dvasia galėtų pranešti apie Bažnyčios Čilėje įvykdytus ir tebevykdomus procesus, prisiimtus įsipareigojimus ir numatomus ateities darbus.

Popiežius keletą kartų per pastaruosius porą metų susitiko su visais Čilės vyskupais, įskaitant jų vizitą Ad limina 2017 metais, taip pat popiežiaus apaštališkąją kelionę į Čilę praėjusių metų sausio mėnesį ir, kaip minėta, gegužės mėnesį Vatikane.

Lankydamasis Čilėje popiežius daug dėmesio skyrė nuo dvasininkų piktnaudžiavimo nukentėjusiems asmenims, apaštališkojoje nunciatūroje sostinėje Santjage įvyko jo susitikimas su grupe nukentėjusiųjų. Po šio susitikimo pranešta, kad Pranciškus su nukentėjusiais meldėsi ir verkė. Paskui popiežius dar kelis kartus privačiai savo namuose Vatikane priėmė nuo dvasininkų paauglystėje nukentėjusius asmenis. Šventojo Sosto spaudos salė tuomet pranešė, jog per šiuos susitikimus nukentėjusieji buvo raginami kalbėti tiek, kiek mano reikiant.

„Nukentėjusiųjų ir jų artimųjų kančios yra mūsų kančios“, – parašė Pranciškus rugpjūčio mėnesį laiške Dievo tautai, su gėda ir atgaila pripažino Bažnyčios atsakomybę ir prašė, kad „visa bažnytinė bendruomenė įsipareigotų išrauti seksualinį išnaudojimą su visomis šaknimis“.

Popiežius per susitikimą su Čilės jėzuitų bendruomene Santjage kalbėjo, kad svarbu susitikti su nukentėjusiais, išklausyti jų liudijimus. Popiežius, be to, pasakė, kad jis toliau susitikinėja su asmeninis, nukentėjusiais nuo dvasininkų, ir su jų grupėmis, nors apie šiuos susitikimus viešai neskelbiama.

Popiežius vasario 21–24 dienomis į Vatikaną pakvietė viso pasaulio katalikų episkopatų vadovus kartu pasitarti dėl nepilnamečių apsaugos. Susitikimas bus sėkmingas, jei į savo kraštus iš Vatikano sugrįžę vyskupai „gerai žinos, ką reikia ir ko nereikia daryti tokių nusikaltimų atžvilgiu“, – pareiškė notoje Vatikano komunikacijos dikasterijos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli.

Jis, be kita ko, atkreipė dėmesį į šio susitikimo perteklinį sureikšminimą pasaulio medijose, tarsi popiežiaus susitikimas su episkopatų pirmininkais būtų kažkas tarp Bažnyčios susirinkimo ir konklavos. Tokie lūkesčiai kelia pavojų nustumti susitikimo bažnytinę reikšmę į antrąjį planą.

Popiežius įsitikinęs, jog neužtenka sugriežtintų ir patikslintų normų, jei tie, kurie jas turi vykdyti, nepakeis požiūrio. Todėl jis rodo visiems į atsivertimo kelią. Būtent dėl to taip svarbu, kad kiekvienas susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos dalyvis dar prieš susitikimą vasario mėnesį išklausytų nukentėjusiuosius taip, kaip darė Benediktas XVI ir jo įpėdinis Pranciškus, kurie daugelyje šalių susitiko su nukentėjusiais, juos išklausė, su jais liūdėjo, dalijosi jų kentėjimais.  

„Net jei tokių išnaudojimo atvejų būtų nedaug – net jei būtų tik vienas toks atvejis – Bažnyčia prašo netylėti ir viską kelti į šviesą, nes didžiausias papiktinimas yra tiesos slėpimas“, – pasakė popiežius Pranciškus Kalėdų proga kreipdamasis į savo kurijos vadovus. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 14, 15:11