Vatican News

Šv. Jono Pauliaus II metinės. Krokuvos arkivyskupijos piligrimystė

Maldininkai iš Krokuvos su popiežiumi Pranciškumi Romoje paminėjo šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtąsias metines.

Maldininkai iš Krokuvos Romoje su popiežiumi Pranciškumi paminėjo šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtąsias metines

Popiežius priėmė gausią lenkų maldininkų grupę iš Krokuvos arkivyskupijos. Apie septyni šimtai lenkų maldininkų atvyko į Romą švęsti buvusio Krokuvos arkivyskupo šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II – išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtųjų metinių. 58 metų amžiaus Krokuvos kardinolas Karolis Wojtyla buvo išrinktas Romos vyskupu ir Visuotinės Bažnyčios ganytoju 1978 metų spalio 16 dieną.

„Šv. Jonas Paulius II gavo ypatingą Dievo malonę: gebėjimą skaityti laiko ženklus Evangelijos šviesoje, ir ją panaudojo savo tautos labui jos kelionėje“, – pasakė trečiadienio rytą popiežius Pranciškus kreipdamasis į Krokuvos arkivyskupijos maldininkus didžiojoje audiencijų salėje Vatikane. Maldininkus lydėjo jų ganytojai – Krokuvos arkivyskupas Marekas Jedraszewskis ir jo pirmtakas emeritas kardinolas Stanislawas Dziwiszas, kuris, kaip žinia, buvo ilgametis kardinolo Wojtylos – popiežiaus Jono Pauliaus II – asmeninis sekretorius.

„Šv. Jonas Paulius II praturtino Visuotinę Bažnyčią gausiomis dovanomis, kurias nemaža dalimi paveldėjo iš jūsų žemės ir jūsų tautos tikėjimo ir šventumo lobyno. Jis nešiojosi savo širdyje ir, galima sakyti, net savo kūne Krokuvos šventųjų liudijimą. Iš jų jis išmoko visiškai pasivesti Dievui ir ypatingo jautrumo kiekvienam žmogui“.

„Būdamas ištikimas savo šaknims, šv. Jonas Paulius II siekė Bažnyčios, kuri būtų nepaneigiamų žmogaus, šeimos ir tautų teisių globėja, visos žmonijos šeimos taikos, teisingumo ir integralaus vystymosi ženklas. Jis visuomet pabrėždavo malonės ir klusnumo Dievo valiai pirmenybę prieš bet kokius žmogiškus išskaičiavimus. Turtingas šv. Jono Pauliaus II palikimas visiems mums meta iššūkį būti ištikimais Kristui ir džiaugsmingai visa širdimi atsiliepti į jo kvietimą būti šventais, kiekvienas ir kiekviena pagal savo specifinę asmeninę, šeimyninę ir socialinę situaciją.

Popiežius Pranciškus pasisveikino su maldininkus į Vatikaną palydėjusiais Krokuvos ganytojais, ypatingą dėmesį savo kalboje skyrė vargstantiems, ligoniams ir piligrimystėje gausiai dalyvavusiam jaunimui, prisiminė, kaip šiltai atviromis rankomis krokuviečiai jį priėmė, kai jis lankėsi Krokuvoje 2016 vasarą Pasaulio jaunimo dienų proga ir kvietė nepaliaujamai lydėti malda Krokuvos Bažnyčią, kurią šv. Jonas Paulius II taip mylėjo.

„Jis iš Dangaus lydi jus kelionėje – šeimas, jaunimą, senelius, kunigus, vienuolius ir visus pašvęstuosius!“, – sakė popiežius Pranciškus pridurdamas, kad su jais ir jis save paveda šv. Jono Pauliaus II globai.

Šv. Jono Pauliaus II pontifikatas daugeliu atžvilgių laikomas ypatingu, ypač dėl pasaulinės reikšmės istorinių įvykių, kuriuos iš dalies jis ir paskatino būdamas popiežiumi daugiau kaip dvidešimt šešerius metus. Kardinolas Karolis Wojtyla buvo antras popiežius, išrinktas 1978 metais. Kaip ir pirmtakas garbingasis Dievo tarnas Jonas Paulius I, jis atsisakė žemišką valdžią primenančių ženklų – įskaitant tiarą, triaukštę popiežių karūną, pasirinkdamas vilnonę palijaus juostą kaip pagrindinį Visuotinės Bažnyčios ganytojo simbolį.

Išrinktas į Romos vyskupo sostą 1978 metų spalio 16 dieną, iš Krokuvos kilęs popiežius pradėjo popiežiaus pastoracinę veiklą spalio 22 dieną. Ši diena Bažnyčios nustatyta kaip jo liturginė šventė. Tą dieną jis ištarė garsųjį ir per visą pontifikatą nuaidėjusį visuotinį kvietimą „Nebijokite atverti durų Kristui!“

Šv. Jonas Paulius II buvo pirmas Lietuvą aplankęs popiežius. Vilniuje jis prisipažino, kad labai troško apsilankymo Lietuvoje dienos. (SAK / Vatican News)

Šv. Jonas Paulius II Vilniuje: Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę!

 

2018 spalio 10, 14:28