„Katalikų veikimo“ darbininkų draugijų (HOAC) suvažiavimas (2023 m.) „Katalikų veikimo“ darbininkų draugijų (HOAC) suvažiavimas (2023 m.) 

Popiežius: dalyvaukime darbo pasaulyje ir liudykime

Darbas yra ne vien produktyvumas, bet ir būdas save realizuoti, bendradarbiauti su Dievu, mylėti artimą. Krikščionims svarbu tai liudyti tiems, kurie dirba, bet taip pat ir tiems, kurie prarado darbą arba negali jo rasti, pažymėjo popiežius, sveikindamas Ispanijos „Katalikų veikimo“ darbininkų draugijų (HOAC) suvažiavimą.

Paprastai kas šešerius metus rengiamas Ispanijos „Katalikų veikime“ dalyvaujančių dirbančiųjų draugijų suvažiavimas vyksta Segovijos mieste. Jis turėjo įvykti dar 2021 metais, tačiau planus sumaišė pandemija. Pasak organizatorių, rugpjūčio 12–15 dienomis Segovijoje per 700 delegatų diskutuoja apie krikščionišką darbo viziją, apie visuomenės aktualijas, žvelgia į ateinančius metus ir meldžiasi. Dabartinio susitikimo pagrindinis leitmotyvas – brolybės skatinimas darbo pasaulyje.

Darbas, rašo popiežius Pranciškus ispanų katalikams, yra mūsų orumo dalis ir jo išraiška. Dirbdami galime prisidėti prie teisingesnio ir broliškesnio pasaulio kūrimo. Gerai žinome, kad kartais tai gali tapti sunkiu kryžiumi, bet visada turime atsiminti, kad Viešpats save mums dovanojo ir atgaivino gyvuoju vandeniu būtent nuo kryžiaus. Neturime leisti, kad sunkumui užslopintų mūsų viltį.

Taip pat neturime pasitenkinti kalbomis ar vienu kitu veiksmu. Mūsų liudijimas ir solidarumas turi būti nuolatiniai, ypač ten, kur darbo situacijos yra trapios ir pažeidžiamos, ypač darbo pasaulio pakraščiuose. Tai reiškia, pridūrė popiežius, artumą tiems, kurie neturi darbo arba dirba itin blogomis sąlygomis.

„Mūsų, kaip krikščionių, darbas neapsiriboja bažnyčių sienomis, bet skatina mus susitikti su tais, kuriems labiausiai reikia mūsų meilės ir broliškumo. Labai svarbu būti kartu su dirbančiais žmonėmis ir su tais, kurie dėl darbo trūkumo puolė į neviltį ir pateko į atskirtį. Pasaulyje, kuriame darbo trūkumas paliečia daug šeimų, mūsų, kaip Bažnyčios, užduotis – lydėti jas, teikti viltį, skatinti neprarasti tikėjimo ir padėti ieškoti galimybių grįžti į darbo pasaulį“, – rašo popiežius ispanų „Katalikų veikimo“ dirbančiųjų draugijoms. (RK / Vatican News )

2023 rugpjūčio 14, 11:57