Pranciškaus audienciją JAV nacionalinio eucharistinio kongreso rengimo komiteto nariams Pranciškaus audienciją JAV nacionalinio eucharistinio kongreso rengimo komiteto nariams  (Vatican Media)

Popiežius: reikia praleisti daugiau laiko su Viešpačiu per Mišias ir adoracijas

Kai kurie katalikai mano, kad Eucharistija yra labiau simboliškas, o ne realus Viešpaties buvimas tarp mūsų. Iš tiesų, Eucharistija yra daugiau nei simbolis – Eucharistija yra realus ir meilės kupinas Viešpaties buvimas, pasakė pirmadienį popiežius Pranciškus per audienciją JAV nacionalinio eucharistinio kongreso rengimo komiteto nariams.

Popiežius išreiškė viltį, kad 2024 metais Indianapolyje vyksiantis Nacionalinis eucharistinis kongresas padės Amerikos katalikams atgavinti žavėjimąsi didžiule dovana, kurią padovanojo Viešpats, ir sužadins tikinčiųjų norą praleisti su juo daugiau laiko per dalyvavimą Mišiose ir adoracijose. Pranciškus paragino vyskupus ir kunigus katekizuoti tikinčiuosius, kad visi geriau suprastų adoravimo maldos reikšmę, o kartu ir svarbą melstis už dvasininkų pašaukimus, nes šv. Jono Pauliaus II žodžiais „nėra Eucharistijos be kunigystės!“, sakė Pranciškus.

Eucharistija yra Dievo atsakymas į patį didžiausią žmogaus alkį. Evangelijoje po duonos padauginimo stebuklo, mokiniai sugrįžo pas Jėzų manydami, kad galės būti dar vieno jo daromo ženklo liudininkai. Tačiau Kristus norėjo perkeisti materialinį alkį į kitokį – amžinosios duonos alkį.

Popiežius išreiškė viltį, kad eucharistinis kongresas paskatins visus tikinčiuosius su vis didesniu uolumu būti Viešpaties Jėzaus mokiniais misionieriais pasaulyje. Anot jo, krikščionys tampa pasitikėjimo vertais Evangelijos džiaugsmo ir grožio liudytojais tik jei pripažįsta, kad meilės, kurią švenčiame Švenčiausiame Sakramente, negalime pasilaikyti sau, o turime ja pasidalyti su visais.

Popiežius paprašė ypatingą dėmesį skirti seniems žmonėms ir ligoniams, kurie yra kenčiančio Jėzaus atspindys, ir paragino dažnai juos aplankyti. Pranciškus pavedė būsimą nacionalinį eucharistinį kongresą Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos, JAV globėjos, globai.

Nacionalinis eucharistinis kongresas Indianapolyje bus dešimtasis eucharistinis kongresas Bažnyčios JAV istorijoje, įvyksiantis po 83 metų pertraukos. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 19, 14:22