Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius meldė Marijos, Krikščionių Pagalbos, užtarimo Kinijos katalikams

Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius priminė, kad šią dieną, gegužės 24-ąją, kai Bažnyčia liturgijoje mini Švč. M. Mariją, Krikščionių Pagalbą, kasmet minima ir Pasaulinė maldos už Katalikų Bažnyčią Kinijoje diena.

Šią dieną Kinijos katalikai pagerbia Dievo Motiną Šanchajaus Šešano šventovėje, dedikuotoje Marijai, Krikščionių Pagalbai. „Šia proga noriu užtikrinti, – sakė Pranciškus, –  kad atsimenu mūsų brolius ir seseris Kinijoje, esu jiems artimas, trokštu su jais dalytis džiaugsmais ir viltimis. Ypatingai atsimenu kenčiančius ganytojus ir tikinčiuosius, melsdamas, kad visuotinės Bažnyčios bendrystė ir solidarumas teiktų jiems paguodą ir padrąsinimą. Visų prašau melsti Dievą, kad Geroji Naujiena apie nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų būtų skelbiama su visa savo pilnatve, grožiu ir laisve, duodama vaisių Katalikų Bažnyčios ir visos Kinijos visuomenės labui.“

Galiausiai, prieš baigiamąjį palaiminimą, popiežius taip pat pakartojo prašymą melstis už kenčiančią Ukrainą. „Šiandien melskime Mariją, Krikščionių Pagalbą, kad ji būtų arti Ukrainos žmonių.“ (jm / Vatican News)

2023 gegužės 24, 11:23