Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: tikinčiųjų malda už ganytojus yra tarsi juos saugantys šarvai

Taika bus pasiekta tuomet, kai abi šalys pradės kalbėtis. Taip apie Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo galimybes galvoja popiežius Pranciškus. Šią savo nuomonę jis išsakė interviu, duotame ispanakalbiui JAV televizijos tinklui „Telemundo“.

Popiežių kalbinęs žurnalistas priminė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su popiežiumi pareiškė, jog Vatikano tarpininkavimas dabartiniame konflikto etape nereikalingas ir kad pagrindinė taikos atkūrimo sąlyga yra rusų pajėgų atitraukimas iš užimtų Ukrainos teritorijų. Popiežius patikslino, kad ne tai buvo pagrindinė jų pokalbio tema. Svarbiausias dalykas, kurio Ukrainos prezidentas prašė popiežiaus, buvo padėti sugrąžinti į Ukrainą vaikus, kurie buvo išvežti į Rusiją. Apie tarpininkavimą nebuvo kalbama nes, pasak popiežiaus, Ukraina jaučiasi stipriai palaikoma bloko, kurį sudaro visa Europa ir JAV. „Prezidentas su dideliu susirūpinimu kalbėjo apie į Rusiją išvežtus vaikus ir paprašė pagalbos stengiantis juos sugrąžinti į Ukrainą“, – sakė Pranciškus. Klausiamas, ar vis dėlto Ukraina turėtų vardan taikos atsisakyti rusų užimtų teritorijų, popiežius atsakė: „Tai politinė problema. Tačiau taiką bus įmanoma pasiekti tik tada, kai bus įmanoma kalbėtis tiesiogiai tarpusavyje arba per tarpininkus“.

Gana ilgame interviu buvo kalbama ir apie migraciją. Popiežius pabrėžė, kad šiai problemai spręsti reikalingos strategijos, kurios skatintų šalių, iš kurių bėga žmonės, vystymąsi. Kalbėta apie abortą ir apie kunigų celibato galimas sąsajas su pedofilijos skandalais. Atsakydamas į pirmąją klausimo dalį popiežius priminė, kad šiuolaikinė embriologija kalba apie nuo pat pradžių besiformuojančią žmogiškąją būtybę. Popiežius atmetė bet kokias sąsajas tarp celibato ir kai kurių kunigų padarytų nusikaltimų, pabrėždamas, kad tai aiškiai sako statistiniai duomenys apie šios rūšies nusikaltimus.

Pokalbyje užsiminta ir apie popiežiaus sveikatą. Pranciškus paaiškino, kad jo kelio būklė taisosi, kad dabar jis jau vėl gali vaikščioti. Jis gana ramiai žiūri ir į neseniai jį ištikusį negalavimą, kai reikėjo būti staigiai paguldytam į ligoninę. „Po keturių dienų buvau išleistas“, – priminė popiežius.

Galiausiai popiežius paaiškino, kodėl jis savo viešus susitikimus su tikinčiaisiais užbaigia prašymu už jį melstis. „Kartais žmonės nesuvokia, kokią galią turi jų malda už savo ganytojus. Tikinčiųjų maldos daro stebuklus. Tikrai jos daro stebuklus. Reikia melstis už ganytojus. Tikinčiųjų malda saugo kiekvieną ganytoją, ar tai būtų klebonas, ar vyskupas, ar bet kuris kitas ganytojas. Tikinčiųjų malda yra tarsi jį ginantys šarvai.“ (jm / Vatican News)

2023 gegužės 27, 13:16