Popiežius Pranciškus ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovas Tavadrosas II Popiežius Pranciškus ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovas Tavadrosas II  (Vatican Media)

Koptų kankiniai įrašomi į Katalikų Bažnyčios gerbiamų kankinių knygą

Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovas Aleksandrijos popiežius tęsia vizitą Romoje. Per ketvirtadienį Vatikane įvykusį dar vieną Tavadroso II ir Pranciškaus susitikimą buvo pranešta, kad į Romos martirologą įrašomi koptai kankiniai, nužudyti 2015 m.

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!“ Šiuo sveikinimu prieš penkiasdešimt metų popiežius Paulius VI pasitiko į Romą atvykusį Aleksandrijos popiežių Šenudą III, kalbėjo popiežius Pranciškus per dar vieną susitikimą su Romoje šiomis dienomis viešinčiu Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovu.

Ekumeninėje kelionėje svarbu visada žvelgti į ateitį, sakė Pranciškus. Širdyje jausdami nekantrumą ir karštą vienybės troškimą, turime nuolat savęs klausti: kiek dar turime nueiti? Tačiau taip pat turime nepamiršti ir jau nueito kelio, ypač kai ištinka nusivylimai turime džiaugtis jau nueitu keliu ir semtis įkvėpimo iš prieš mus ėjusiųjų pavyzdžio. Popiežius Pranciškus paminėjo istorinį Aleksandrijos patriarcho Šenudos III vizitą Romoje 1963 m. gegužės mėnesį. Tą kartą buvo įsteigta Tarptautinė bendroji Katalikų Bažnyčios ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios komisija, kuri 1979 m. paskelbė novatoriškus principus, kuriais vadovaujamasi siekiant Katalikų Bažnyčios ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios vienybės.

„Mūsų didžiųjų pirmtakų susitikimas niekada nenustojo duoti vaisių mūsų Bažnyčioms, keliaujančioms visiškos bendrystės link“, – sakė Pranciškus ir  pridūrė, kad labai svarbūs palydovai šioje kelionėje yra kankiniai, liudijantys, kad „nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). Popiežius Pranciškus padėkojo popiežiui Tavadrosui už brangią dovaną – 2015 m. vasario 15 d. Libijoje nužudytų Egipto koptų kankinių relikviją. „Šie kankiniai buvo pakrikštyti ne tik vandeniu ir Dvasia, bet ir krauju, kuris yra visų Kristaus sekėjų vienybės sėkla“, – sakė Pranciškus ir pranešė, kad tie kankiniai  bus įtraukti į Romos martirologą kaip Katalikų ir Koptų Bažnyčias vienijančios dvasinės bendrystės ženklas.

„Tegul koptų kankinių maldos, sujungtos su Dievo Motinos maldomis, ir toliau stiprina mūsų Bažnyčių draugystę iki palaimingos dienos, kai galėsime drauge prie to paties altoriaus švęsti Išganytojo Kūno ir Kraujo sakramentą, „kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21), – linkėjo Pranciškus. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 11, 12:53