Popiežiaus sustikimas su perkeltaisiais šalies viduje Pietų Sudano gyventojais Popiežiaus sustikimas su perkeltaisiais šalies viduje Pietų Sudano gyventojais  (Vatican Media)

Popiežius Pietų Sudane. Susitikimas su perkeltaisiais šalies viduje

Šeštadienį, vasario 4 d., po pietų popiežius bei anglikonų ir škotų presbiterijonų Bažnyčių vadovai susitiko su sudaniečiais, kurie dėl pilietinio karo turėjo palikti savo gimtąsias vietas ir gavo laikiną prieglobstį varganose perkeltųjų asmenų stovyklose.

Susitikimą, vykusį Džubos „Freedom Hall“ – po nepriklausomybės paskelbimo pastatytoje salėje, galinčioje sutalpinti iki dviejų tūkstančių žmonių, – pradėjo Škotijos Bažnyčios vadovo pastoriaus Iaino Greenshieldso malda. Jungtinių Tautų  misijos Pietų Sudane vadovė supažindino su perkeltųjų šalies viduje asmenų būkle. Savo liudijimais pasidalijo stovyklose gyvenantys vaikai. Po to sekė Kenterberio arkivyskupo Justino Welby malda ir popiežiaus Pranciškaus kalba, po kurios visi trys – popiežius, arkivyskupas ir pastorius – suteikė palaiminimą.

„Iš visų jėgų kartoju nuoširdų prašymą nutraukti visus konfliktus, rimtai atnaujinti taikos procesą, kad smurtas baigtųsi ir žmonės galėtų grįžti prie orumo nežeminančio gyvenimo“, – sakė Pranciškus, pabrėždamas, kad tik esant taikai, stabilumui ir teisingumui galima užtikrinti vystymąsi ir visuomenės darną. „Nebegalima ilgiau laukti. Daugybė per pastaruosius keliolika metų gimusių vaikų pažįsta tik perkeltųjų asmenų stovyklų realybę, nežino, kas yra namai, yra paradę ryšį su tėvyne, savo šaknimis ir tradicijomis.“

„Broliai ir seserys, žvelgiu į jus, į jūsų pavargusias, bet šviesias akis, nepraradusias vilties, į jūsų lūpas, nepraradusias jėgų melstis ir giedoti, į jus, kurių rankos tuščios, bet širdys pilnos tikėjimo, į jus, kurių praeityje buvo daug skausmo, bet nenustojate svajoti apie geresnę ateitį, – kalbėjo popiežius. – Jūs esate Pietų Sudano ateitis, vaisingo ir klestinčio šalies augimo sėkla.“

Popiežius prašė Pietų Sudano gyventojų drąsiai rinktis brolybę ir surasti savyje jėgų atleisti, nes tik tai gali laiduoti geresnį rytojų. „Rytojus prasideda šiandien, prasideda ten, kur esate; rytojus prasideda iš jūsų gebėjimo bendradarbiauti, megzti bendrystės ir susitaikymo ryšius su tais, kurie gyvena šalia jūsų. Būkite vilties sėklomis, kuriose jau galima įžvelgti medį, kuris vieną dieną užaugs ir duos vaisių. Jūs būkite tie medžiai, kurie sugers smurto užterštą orą ir grąžins brolybės deguonį.“

Popiežius taip pat padėkojo visiems, kas stengiasi padėti labai sunkiomis sąlygomis gyvenantiems pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims. Padėkojo ir Bažnyčios bendruomenėms už jų pastangas, misionieriams, nevyriausybinėms ir tarptautinėms organizacijoms, ypač Jungtinėms Tautoms, už atliekamą didelį darbą.

Pabaigoje popiežius kreipėsi ir į tuos Pietų Sudano žmones, kurie kaip pabėgėliai gyvena už savo šalies ribų, ypač tuos, kurie negali grįžti, nes jų gimtosiose teritorijose gyvena kiti. „Esu jums artimas ir tikiuosi, kad galėsite tapti savo krašto ateities kūrėjais, konstruktyviai ir taikiai prisidėti prie jo vystymosi“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2023 vasario 04, 16:51