Rytų ortodoksų teologai popiežiaus audiencijoje Rytų ortodoksų teologai popiežiaus audiencijoje  (Vatican Media)

Popiežius ortodoksų teologams: vienybė už viską svarbesnė

Ketvirtadienį (vasario 23 d.) popiežių Pranciškų aplankė grupė Rytų Ortodoksų Bažnyčių dvasininkų ir vienuolių. Popiežius juos priėmė, sakė, kad yra peršalęs, todėl negali perskaityti parengtos kalbos. Pakvietęs kartu sukalbėti ir sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą, Romos vyskupas audiencijos dalyviams įteikė sveikinimo kalbos tekstą, kuriame kalbama apie bendrus ekumeninius iššūkius ir pareigą gelbėti dėl karo Sirijoje ir žemės drebėjimų tiek Sirijoje, tiek Turkijoje kenčiančius žmones.

Popiežiaus sveikinimo tekste samprotaujama apie ekumeninį kelią Emauso mokinių susitikimo su Prisikėlusių Viešpačiu šviesoje. Reikia vieningos bendros piligrimystės, vieningo meilės, tiesos ir gyvenimo dialogo bei vieningo troškimo – troškimo būti su Kristumi: troškimo pasilikti su juo, tęsti bendravimą su Jėzumi ir tarpusavyje.

Ekumeniniam keliui neužtenka kartu eiti ir kalbėtis, reikia karštai trokšti vienybės malda, visa širdimi ir visomis pastangomis, reikia siekti vienybės nepailstant. Jei vienybės troškimas užgesęs, viskas tampa kažkuo privalomo ir formalaus. Tačiau, jei trokšimas skatina atverti duris Kristui kartu su broliais, tuomet viskas keičiasi.

„Gal to ir labiausiai trūksta nūdieną įvairioms krikščionių konfesijoms: karšto vienybės troškimo, svarbesnio už dialogo dalyvių interesus!“, – pažymima popiežiaus kalboje.

Anot Pranciškaus, jei krikščionys vadovausis trimis ekumeniniais matmenimis – vieninga piligrimyste, dialogu ir troškimu, jie galės taip, kaip Emauso mokiniai, kartu atpažinti Prisikėlusį Viešpatį, dalijantį Duoną, ir tuomet jie džiaugsis bendryste su juo prie to paties eucharistinio stalo. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 23, 12:11