Popiežiaus vadovautos Mišios Johno Garango mauzoliejaus aikštėje (Džuba, 2023 vasario 5 d.) Popiežiaus vadovautos Mišios Johno Garango mauzoliejaus aikštėje (Džuba, 2023 vasario 5 d.)  (ANSA)

Popiežius: darysime viską, ką galime ir lydėsime jūsų žingsnius link taikos!

Mišių Džubos Johno Garango mauzoliejaus aikštėje pabaigoje popiežius atsisveikino su Pietų Sudano tikinčiaisiais, dar kartą kreipėsi į visus ir dėkojo už tai, kad galėjo atvykti bei susitikti, įskaitant anglikonų primą ir Škotijos Bažnyčios moderatorių.

Šventasis Tėvas dėkojo krašto ganytojams, prezidentui ir kitiems valdžios pareigūnams, visiems prisidėjusiems prie jo kelionės surengimo, iš toli į Mišias atvykusiems maldininkams. Popiežius padėkojo už parodytą meilę, tikėjimą, kantrybę, daromą gėrį, aukojamą Dievui, nenuleidžiant rankų ir einant pirmyn. Pietų Sudano istorija susijusi su Sudanu, o šis su šventąja Juozapina Bakhita, buvusia verge, kurios kančia su Dievo malone tapo viltimi.

„Viltis yra žodis, kurį norėčiau palikti kiekvienam iš jūsų kaip dovaną, kuria galima dalytis, kaip sėklą, kuri duoda vaisių. Kaip mums primena šventosios Juozapinos figūra, viltis, ypač čia, siejasi su moterimis, todėl norėčiau padėkoti ir ypatingai palaiminti visas šalies moteris, – kalbėjo popiežius Pranciškus. – Su viltimi norėčiau susieti kitą žodį, tokį svarbų šiandien, ir iš visų jėgų to linkiu ateityje: taika. Kartu su broliais Justinu ir Iainu, kuriems taip pat iš visos širdies dėkoju, atvykome čia ir toliau lydėsime jūsų žingsnius, darydami viską, ką galime, kad tai būtų taikos žingsniai, žingsniai link taikos. Šį susitaikymo ir taikos kelią norėčiau patikėti kitai moteriai, didžiausiai ir kartu mažiausiai, aukščiausiai ir kartu artimiausiai mums, kiekvienam iš mūsų. Ji yra mūsų švelnioji Motina Marija, Taikos Karalienė.“

Marijai, kuri Mišiose Džuboje buvo pagerbta kaip Afrikos Dievo Motina, popiežius patikėjo taikos poreikį ne vien Pietų Sudane ir Afrikos žemyne, kuriame daug tikėjimo brolių ir seserų kenčia nuo persekiojimų ir pavojų, nuo konfliktų, išnaudojimo ir skurdo.

„Dievo Motinai taip pat patikime taiką pasaulyje, ypač ten, kur vyksta karas, kaip kad kenčiančioje Ukrainoje, – pridūrė popiežius. – Brangūs broliai ir seserys, į Romą grįžtu jus dar labiau nešdamasis savo širdyje. Kartoju: esate mano širdyje, esate mūsų širdyse, viso pasaulio krikščionių širdyse! Niekada nepraraskite vilties. Nepraleiskite progos kurti taiką. Tegul viltis ir taika gyvena jumyse, tegul viltis ir taika gyvena Pietų Sudane!“

*

Tuoj po Mišių popiežius išvyko į oro uostą, kur su juo, Kenterberio anglikonų arkivyskupu ir Škotijos Bažnyčios moderatoriumi dar kartą susitiko Pietų Sudano prezidentas ir po trumpos atsisveikinimo ceremonijos jų lėktuvas pakilo skrydžiui į Romą. Kaip nurodoma popiežiaus kelionės plane, po beveik septynių valandų skrydžio ir įveikus kone 5000 kilometrų lėktuvas turi nutūpti Romoje sekmadienio pavakare, šiek tiek po 17 valandos. (RK / Vatican News)

2023 vasario 05, 10:39