Mišiolas Mišiolas 

Popiežius atkreipia vyskupų dėmesį į du „Traditionis custodes“ punktus

Popiežius pakartojo tai, kas buvo nustatyta prieš pusantrų metų paskelbtame jo dokumente, t. y. kad tik su Šventojo Sosto sutikimu vyskupas gali leisti naudoti parapijų bažnyčias grupėms, švenčiančioms Eucharistiją pagal senąjį mišiolą, ir leisti naudoti senąjį mišiolą kunigams, įšventintiems po 2021 m. liepos 16 d.

Šiuos du motu proprio „Traditionis custodes“ punktus popiežius priminė pirmadienį, vasario 20 d., audiencijoje priėmęs Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektą kardinolą Arthurą Roche’ą. Popiežiaus priminimą ir reikalavimą laikytis tvarkos skelbia audiencijos reskriptas. Jame taip pat paaiškinama, kad, jei kuris nors vyskupas neatsiklausęs Šventojo Sosto suteikė leidimus dviem minėtais atvejais, jis privalo apie tai informuoti Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasteriją, kuri įvertins atskirus atvejus. (jm / Vatican News)

2023 vasario 21, 13:05