Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija Romos labdaringai organizacijai – Šv. Petro draugijai

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė prieš pusantro šimto metų Romoje įkurtos labdaringos organizacijos – Šv. Petro draugijos – atstovus.

Ši organizacija Romos mieste išlaiko labdaros valgyklas ir benamių nakvynės namus, remia studentus, parūpina nakvynę šeimoms, kurių vaikai yra gydomi Kūdikėlio Jėzaus pediatrinėje ligoninėje, taip pat tarp savo narių kasmet kasmet surenka „Šv. Petro skatiko“ rinkliavą popiežiaus labdaros darbams remti. Patys draugijos nariai kaip savanoriai dirba savo išlaikomuose centruose. Su Šv. Petro draugijos nariais popiežius paprastai kasmet susitinka Šv. Petro Sosto šventės dieną – vasario 22-ąją. Šiemet tai bus Pelenų trečiadienis, todėl tradicinė kasmetinė audiencija surengta anksčiau.

„Dėkoju Dievui už viską, ką gero darote, – tarė draugijos atstovams Pranciškus. – Mes puikiai suprantame, kad tai jis, Dievas, suteikia jėgų daryti gerus darbus. Bet taip pat dėkoju jums, kurie stengiatės, aukojate laiką, energiją, kūrybiškumą, kantrybę, atkaklumą. Aš stebiuosi, matydamas, kiek daug jūs nuveikiate, ne tik dėl atliekamų darbų skaičiaus, bet dėl to, kad už skaičių slypi daug veidų, istorijų, daug žaizdų ir skaudulių.“ Paminėjęs kai kurias Šv. Petro draugijos veiklos sritis, popiežius šiuos darbus atliekančius žmones pavadino mūsų dienų geraisiais samariečiais.

„Visuomenėse, dažnai užterštose abejingumo ir atstūmimo kultūros, mes, tikintieji, esame kviečiami eiti prieš srovę, liudydami švelnumo kultūrą, t. y. rūpindamiesi kitu žmogumi taip, kaip Dievas rūpinasi manimi, tavimi, kiekvienu iš mūsų“, – sakė Pranciškus.

Popiežius prašė visada atsiminti dar vieną esminį dalyką – kitus žmones mes mylime tiek, kiek pripažįstame, kad mes patys esame mūsų Viešpaties ir Išganytojo mylimi. Mes sugebame padėti kitiems, kai jaučiame, kad Viešpats mums padeda; mes padedame kitiems pakilti, kai leidžiame, kad Viešpats pakeltų mus. Šis slėpinys mums atsiveria maldos tyloje.

Galiausiai popiežius meldė Dievo Motiną, Romiečių Globėją  – Salus Populi Romani – kad jos globa lydėtų Šv. Petro draugijos narius ir žmones, kuriems jie tarnauja. (jm / Vatican News)

2023 vasario 20, 13:41