Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija  (Vatican Media)

Per bendrąją audienciją popiežius kalbėjo apie savo kelionę į dvi Afrikos šalis

Trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams popiežius Pranciškus kalbėjo apie sekmadienį pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną – dvi Afrikos šalis, turinčias daug įvairių išteklių, tačiau kamuojamas karo ir smurto.

Popiežius priminė, kad per vizitą Konge jis kreipėsi į viso pasaulio tautų bendruomenę ir prašė nutraukti Afrikos išnaudojimą, siekti taikos ir susitaikymo, taip pat padrąsino krikščionių bendruomenę, kurios didelė dalis yra jauni žmonės, būti vilties ir atsinaujinimo pradu visos savo tautos labui. „Kongas yra tarsi deimantas dėl savo gamtos išteklių ir visų pirma žmonių, tačiau šalies ištekliai tapo nesutarimų, smurto ir, paradoksaliai, žmonių skurdinimo priežastimi“, – sakė Pranciškus, pridurdamas, kad panašiai yra ir kituose Afrikos regionuose. Afrika ir toliau yra kolonizuojama, išnaudojamam ir apiplėšiama. Popiežius priminė jo kalbose Kongo DR skambėjusius du žodžius: „Gana!“. Gana išnaudoti Afriką! Ir „kartu“ – visi kartu, vieni kitus gerbdami, kartu su Kristumi, mūsų viltimi, žengti pirmyn.

Antroje per šią kelionę aplankytoje šalyje – Pietų Sudane – popiežių lydėjo Kenterberio arkivyskupas ir Škotijos Bažnyčios moderatorius. Tai buvo jų bendra ekumeninė  piligrimystė. Jie kartu prašė vykdyti taikos pasirašytą sutartį ir meldė, kad liautųsi smurtas, ragino šalies krikščionis ištvermingai liudyti taiką ir vykdyti broliškos meilės darbus padedant visoms konflikto ir neteisybės aukoms, ypač perkeltiesiems asmenims, kurių yra labai daug. „Tegul jų su tikėjimu ir viltimi sėjamos sėklos duoda gausių vaisių tautos ateičiai. Teauga meilės, teisingumo ir taikos karalystė“, – savo linkėjimą pakartojo popiežius ir šia proga dar kartą padėkojo jį kelionėje lydėjusiems broliams Anglikonų Bažnyčios vadovui arkivyskupui Justinui Welby ir Škotijos Bažnyčios vadovui Iainui Greenshieldsui.

Kalbėdamas bendrosios audiencijos dalyviams popiežius taip pat priminė šios savaitės šeštadienį, vasario 11-ąją, švenčiamą Lurdo Dievo Motino šventę ir kartu minimą Pasaulinę ligonio dieną. „Melskime Nekaltai Pradėtosios Mergelės globos, kad ji padėtų mums išsaugoti visada džiugią širdį ir palaikytų gyvenimo kelionėje.“ (jm / Vatican News)

2023 vasario 08, 12:13

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >