Ukrainos vėliava Šv. Petro aikštėje Ukrainos vėliava Šv. Petro aikštėje 

Popiežius: tegul Išganytojo gimimas atneša paguodą Ukrainai

Po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius pasveikino šeštadienį Kalėdas švenčiančius Rytų krikščionis, ypač rytų apeigų bendruomenes Ukrainoje.

„Nuoširdžiai sveikinu Rytų Bažnyčių bendruomenes, tiek katalikų, tiek ortodoksų, kurios rytoj švęs Viešpaties Gimimą. Ypatingai sveikinu brolius ir seseris kenčiančioje Ukrainoje. Tegul Išganytojo gimimas suteikia paguodos, įkvepia viltį ir paskatina imtis konkrečių veiksmų, kurie pagaliau padėtų užbaigti kovas ir užtikrinti taiką. Karštai melskimės už Ukrainą ir taiką.“

Popiežius taip pat paminėjo su Trijų Karalių iškilme sutampančią Pasaulinę vaikų misijų dieną, pasveikino vaikus, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose skleidžia džiaugsmą, kad yra Jėzaus draugai, ir įsipareigoja malda remti Evangelijos skelbėjus.

Galiausiai popiežius pasveikino vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje dalyvavusius kasmet rengiamos Trijų Karalių folklorinės eisenos dalyvius.

2023 sausio 06, 13:11