Popiežius priėmė kunigų grupę iš Barselonos arkivyskupijos Popiežius priėmė kunigų grupę iš Barselonos arkivyskupijos  (Vatican Media)

Popiežius priėmė kunigų grupę iš Barselonos arkivyskupijos

Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su grupe Barselonos arkivyskupijos kunigų, dirbančių jaunimo sielovados srityje. Su jais popiežius pasikalbėjo neformaliai, neskaitė šiam susitikimui parengtos kalbos, o įteikė jos tekstą.

Įteiktoje kalboje popiežius visų pirma pabrėžia, kad kiekvienam kunigui svarbu aplankyti Romą, melstis prie apaštalų kapų, patvirtinti bendrystę su Petro įpėdiniu ir atgaivinti savo apaštališkąją dvasią. Popiežius ragino ispanus kunigus savo tarnystę suvokti ne tik kaip individualų pašaukimą, bet kaip siuntimą tarnauti bendruomenei; jaustis žmonių grupės, kuriai tarnauja, dalimi; eiti ne tik jos priekyje, bet būti viduryje, o kai reikia – eiti iš paskos. Jėzus suteikia pašaukimą silpniems ir pažeidžiamiems žmonėms, dėl to atsiliepti į pašaukimą reiškia rinktis nuolatinio atsivertimo kelią. Kas atsiliepia į pašaukimą, tas turi atsisakyti karjerizmo, ryžtis nešti savo kryžių, atsidėti maldos gyvenimui ir askezei. (jm / Vatican News)

2023 sausio 28, 15:16