Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (ANSA)

Popiežius kreipėsi į Afrikos šalių, kurias lankys, gyventojus

Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius priminė, kad jau antradienį, sausio 31 d., prasideda jo apaštališkoji kelionė į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną. Pranciškus pasveikino tų šalių gyventojus, su kuriais jau netrukus pasimatys, o visų katalikų prašė malda palydėti jį per šią kelionę.

„Brangūs broliai ir seserys, poryt išvykstu į apaštališkąją kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudano Respubliką. Dėkodamas tų šalių valdžiai ir vyskupams už kvietimus ir pasirengimą mano vizitui, su meile sveikinu brangius abiejų šalių žmones, kurie manęs laukia.

Jau seniai norėjau aplankyti šias dvi šalis, kurias ypatingai saugau savo širdyje ir į kurias vykstu kaip taikos ir susitaikymo piligrimas. Šie kraštai, esantys didžiojo Afrikos žemyno viduryje, ilgą laiką kenčia dėl konfliktų: Kongo Demokratinė Respublika kenčia, ypač šalies rytuose, nuo ginkluotų susirėmimų ir išnaudojimo; Pietų Sudanas, kurį daug metų drasko karas, negali sulaukti, kada baigsis smurtas, dėl kurio tiek daug žmonių priversti gyventi kaip pabėgėliai ir taip kentėti. Į Pietų Sudaną atvyksiu kartu su Kenterberio arkivyskupu ir Škotijos Bažnyčios generalinės asamblėjos moderatoriumi – kaip broliai kartu išgyvensime ekumeninę taikos piligrimystę, maldausime Dievą ir žmones, kad būtų nutraukti karo veiksmai ir kad visi susitaikytų.

Prašau visų malda lydėti šią kelionę.“

2023 sausio 29, 12:41