Pietų Sudano sostinė Džuba Pietų Sudano sostinė Džuba  (AFP or licensors)

Popiežius lankys Pietų Sudaną kartu su anglikonų ir presbiterijonų vadovais

Po keliolikos dienų prasidės keturiasdešimtoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė: sausio 31–vasario 3 dienomis jis lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje, o vasario nuo 3 d. iki 5 d. – Pietų Sudane. Antroji dalis bus ne tik Pranciškaus apaštališkoji kelionė, bet ekumeninė piligrimystė, kurioje kartu su popiežiumi dalyvaus anglikonų bei presbiterijonų Bažnyčių vadovai.

Atkreipiant dėmesį į šį aspektą, pastebima, kad trijų krikščioniškųjų konfesijų lyderių ekumeninis vizitas Pietų Sudane vyks netrukus po Maldos savaitės už krikščionių vienybę. Į Pietų Sudano sostinę Džubą popiežius atvyks penktadienio, vasario 3 d., popietę ir dar tą pačią dieną susitiks su šalies valdžios vadovais, visuomenės atstovais ir užsienio diplomatais. Šeštadienį, vasario 4-ąją, iš ryto numatyti susitikimai su katalikų vyskupais, kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais bei su Jėzaus Draugijos nariais, po pietų – susitikimas su šalies viduje perkeltųjų asmenų atstovais ir ekumeninė malda kartu su šalies krikščioniškųjų konfesijų vadovais. Paskutinę vizito dieną, sekmadienį, vasario 5-ąją, popiežius aukos Mišias ir dar priešpiet išskirs atgal į Romą. Tuo pat metu, kai lankysis popiežius, Pietų Sudano sostinėje bus ir Anglikonų Bažnyčios primas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby ir Škotijos Bažnyčios generalinės asamblėjos moderatorius Iainas Greenshieldsas. Jiedu kartu su popiežiumi vadovaus ekumeninei maldai  vasario 4 d. popietę, dalyvaus ir kai kuriuose kituose popiežiaus vizito Pietų Sudane susitikimuose.

Ši bendra trijų krikščioniškųjų konfesijų lyderių kelionė yra svarbi ne tik dėl ekumeninių ryšių tarp jų vadovaujamų Bažnyčių stiprinimo, bet visų pirma dėl to, kad jau daug metų šios Bažnyčios kartu dirba dėl taikos Pietų Sudane. 2013–2018 m. Pietų Sudane vyko pilietinis karas. Šiandien buvę aršūs varžovai Salva Kiiras Mayarditas ir Riekas Macharas eina prezidento ir viceprezidento pareigas bendroje vyriausybėje, tačiau taika dar nėra stabili.

Ekumeninis maldos už taiką Pietų Sudane susitikimas buvo surengtas jau 2019 m. balandžio mėnesį Vatikane. Tąkart, tik keliems mėnesiam praėjus po taikos sutarties pasirašymo, popiežius Pranciškus pakvietė į Vatikaną Pietų Sudano politinius lyderius ir krikščionių bendruomenių vadovus. Bendrose rekolekcijose – būtent taip buvo pavadintas Vatikane vykęs susitikimas – dalyvavo ir Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby bei tuometinis  Škotijos Bažnyčios vadovas kunigas Johnas Chalmersas. Tą kartą visus nustebino nelauktas popiežiaus gestas: Pranciškus atsiklaupęs pabučiavo kojas Pietų Sudano prezidentui ir viceprezidentui. „Jūsų, kurie pasirašėte taikos sutartį, aš prašau kaip brolis: pasilikite taikoje. Prašau jus iš visos širdies. Eikite pirmyn. Bus daug problemų, tačiau nebijokite, eikite pirmyn, kartu spręskite problemas“, – kalbėjo popiežius 2019 m. balandį Pietų Sudano valdžios ir krikščionių bendruomenių vadovams. (jm / Vatican News)

2023 sausio 13, 14:51