Kalėdų giesmės Kyjivo metro stotyje Kalėdų giesmės Kyjivo metro stotyje 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas pasveikino Kalėdų proga

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pasveikino viso pasaulio krikščionis Kalėdų proga ir padėkojo jiems už solidarumą ir paramą Ukrainai.

Ukrainos graikų apeigų katalikai laikosi Julijaus kalendoriaus, tad Kalėdas jie švęs vėliau. Gruodžio 25-oji jiems buvo advento liturginio meto sekmadienis. Vadovaudamas liturgijai Kyjivo Kristaus Prisikėlimo katedroje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pasveikino visus krikščionis, kurie tą dieną šventė Kalėdas. „Kristaus gimimas – tai švelnumo ir artumo šventė. Įsikūnijusi Dievo meilė tapo mažu vaiku ir laimina visą pasaulį“, – sakė arkivyskupas. Jis padėkojo viso pasaulio krikščionims už maldas ir pagalbą Ukrainai. „Šiandien Ukraina sulaukia įvairios pagalbos iš viso pasaulio: šiltų drabužių, generatorių ir visokeriopo krikščioniškojo, žmogiškojo solidarumo. Šiandien visas pasaulis dalijasi su mumis Kalėdų džiaugsmu. Todėl dėkojame visiems, kurie šiandien švenčia Kalėdas, galvodami apie Ukrainą. Visiems, kurie šiandien švenčia šią didžiąją šventę, siunčiame nuoširdžius kalėdinius sveikinimus.“

Prieš tai, šeštadienio vakarą, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas koncelebravo Kalėdų nakties Mišias, aukotas Kyjivo Šv. Aleksandro bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Tarp koncelebrantų buvo Kyjivo-Žytomyro lotynų apeigų katalikų vyskupas Vitalijus Krivickis ir šios vyskupijos kunigai.

„Be Dievo nėra Kalėdų! Gimęs Išganytojas yra Kalėdų džiaugsmo turinys ir prasmė“, – kalbėjo per Mišias arkivyskupas S. Ševčukas. Paminėjęs šiandien Ukrainoje dažnai girdimą abejonę, ar galima džiugiai švęsti Kalėdas karo metu, arkivyskupas patikino, kad ne tik galima, bet ir būtina džiaugtis Kalėdomis. Kalėdų džiaugsmas ateina ne iš žemės, bet iš dangaus. „Priimkime džiaugsmą, paguldytą ant Švenčiausiosios Mergelės Marijos kelių, dalykimės juo. Tegul jis tampa visų žmonių džiaugsmu, – linkėjo arkivyskupas. – Tegul naujieji metai atneša pergalę ir taiką.“

Ukrainos graikų apeigų katalikų ir ortodoksų vadovai – arkivyskupas S. Ševčukas ir metropolitas Epifanijus – gruodžio 24 d. susitiko Kijeve ir tarėsi dėl galimos liturginio kalendoriaus reformos, kad būtų galima liturgines šventes minėti kartu su viso pasaulio krikščionimis. Liturginio kalendoriaus reforma tampa vis aktualesnė, sakoma po susitikimo paskelbtame pareiškime, kuriame taip pat informuojama, kad buvo nuspręsta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų konkrečių pasiūlymų. Per susitikimą taip pat buvo aptarti tarpreliginiai santykiai, valstybės ir Bažnyčių santykių būklė Ukrainoje, Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą ir šalies pokarinio vystymosi perspektyvos. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 27, 12:39