Italijos užsienio reikalų ministerijos suertnga konferecija Italijos užsienio reikalų ministerijos suertnga konferecija 

Popiežius: Viduržemio jūra turi jungti trijų žemynų tautas

Popiežius pasiuntė sveikinimą Romoje vykstančios konferencijos, kuria siekiama skatinti bendrą politiką Viduržemio jūros regione, dalyviams. Šias konferencijas kasmet organizuoja Italijos užsienio reikalų ministerija ir Tarptautinės politikos studijų institutas.

Pranciškus rašo, kad Viduržemio jūra, kurios vandenys skalauja trijų žemynų krantus, gali jungti regiono tautas, tačiau, žvelgiant į dabartinę situaciją, tikrai negalima pasakyti, kad vyksta susitikimai, mainai, dalijimasis ir bendradarbiavimas. Dėl to, pasak popiežiaus, labai svarbūs yra tokie renginiai, kaip ši konferencija, kurios darbotvarkėje yra labai įvairių temų – nuo geopolitinių ir saugumo klausimų iki pagrindinių asmens laisvių apsaugos, migracijos iššūkių ir klimato bei aplinkosaugos krizės. Popiežius ypatingą dėmesį skiria migracijos krizei ir valstybių nesugebėjimui ieškoti bendrų sprendimų, dėl kurio ir toliau Viduržemio jūroje žūsta žmonės. Atskiras dėmesys popiežiaus laiške skirtas karui Ukrainoje ir jo globalinėms pasekmėms. Iš tiesų šis karas turi milžiniškų pasekmių Šiaurės Afrikos šalims, kurios 80 proc. priklauso nuo grūdų iš Ukrainos ir Rusijos. Ši krizė reikalauja, kad į ją būtų žvelgiama iš pasaulinės perspektyvos, nes jos padariniai yra pasauliniai. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 02, 12:59