Popiežiaus audiencija „Leaders pour la Paix“ delegacijai Popiežiaus audiencija „Leaders pour la Paix“ delegacijai 

Popiežius: taika reikalauja drąsos ugdyti gyvenimo viltį

Būti taikos lyderiais šiandien yra ne tik įsipareigojimas dabartinių iššūkių akivaizdoje, bet ir didelė atsakomybė, nes matome, kad žmonijos šeimai, kuriai gresia karas, yra iškilęs kur kas didesnis pavojus: valios kurti taiką stoka, pažymėjo popiežius penktadienį audiencijoje „Leaders pour la Paix“ suvažiavimo Romoje dalyviams. Pranciškus, be kita ko, pažymėjo, kad beatodairiškas civilinių struktūrų naikinimas yra tarptautinis nusikaltimas.

Popiežius sakė, jog taikos kūrimas reikalauja drąsos įveikti įprastines tarptautinių santykių schemas, priešintis tiems, kurie siekia karu išspręsti valstybių ginčus ir ginčus valstybėse, arba mano galintys jėgos priemonėmis sudaryti tautų sambūviui būtinas teisingumo sąlygas. Popiežius įsakmiai pažymėjo, jog nevalia užmiršti, kad žmonių gyvybių aukojimas, tautų kentėjimai, beatodairiškas civilinių struktūrų naikinimas ir žmogiškumo principo pažeidimas yra ne karo pasekmės, o tarptautiniai nusikaltimai. Tai turime sakyti ir kartoti, pridūrė popiežius.

Kliautis ginklais konfliktams spręsti yra silpnumo ženklas. Tuo metu derėtis, tarpininkauti ir darbuotis dėl susitaikymo reikalauja drąsos, drąsos nesijausti viršesniais už kitus, drąsos spręsti konflikto priežastis nesiekiant savo interesų ar ketinimo užvaldyti, drąsos įveikti priešo kategoriją siekiant tapti visuotinės brolybės kūrėjais. Dar daugiau: drąsos darbuotis kartu dėl paskutiniųjų, kurie prašo ne teorinės taikos, o gyvenimo vilties. Todėl kurti taiką reiškia pradėti vystymosi projektus ir juos stiprinti, kad būtų pašalintas skurdas, badas, užtikrintas gydymas, rūpintis bendrais namais, ugdyti pamatines teises ir įveikti žmonių migracijos sukeliamą diskriminaciją. Tik tuomet taika vėl taps orumo sinonimu kiekvienai seseriai ir kiekvienam broliui, pažymėjo popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 02, 12:12