Pranciškus ir Benediktas 2020 m. Pranciškus ir Benediktas 2020 m. 

Melskimės už popiežių emeritą Benediktą

Trečiadienį po bendrosios audiencijos katechezės popiežius Pranciškus paprašė melstis už popiežių Benediktą XVI.

„Norėčiau jūsų visų paprašyti ypatingos maldos už popiežių emeritą Benediktą, kuris tyloje palaiko Bažnyčią. Prisiminkite jį – jis sunkiai serga – prašydami Viešpaties, kad jį guostų ir palaikytų šiame meilės Bažnyčiai liudijime iki galo.“

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patvirtino, kad popiežiaus emerito sveikata per pastarąsias valandas pablogėjo. Pasibaigus bendrajai audiencijai, popiežius Pranciškus nuvyko į Mater Ecclesiae vienuolyną aplankyti Benedikto XVI.

2022 gruodžio 28, 10:50