Popiežius ir kard. Richardas Kuuia Baawobras Popiežius ir kard. Richardas Kuuia Baawobras 

Popiežiaus užuojauta dėl kardinolo R. K. Baawobro mirties

Mirus kardinolui Richardui Kuuia Baawobrui, Ganos Wa arkivyskupijos ganytojui, popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą velionio giminaičiams, Afrikos misionierių draugijai, kuriai jis priklausė, ir Bažnyčios Ganoje dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams.

„Su dėkingumu prisimindamas kardinolo R. K. Baawobro ištikimą Evangelijos liudijimą, dosnią tarnystę Bažnyčiai Ganoje, ypač labiausiai vargstantiems, prisidedu prie tikinčiųjų maldos, kad gailestingasis Tėvas šiam išmintingam ir švelniam ganytojui suteiktų atlygį už jo darbą ir priimtų jį į dangaus šviesą ir ramybę“, – rašo popiežius ir suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą visiems, kurie liūdi dėl kardinolo mirties. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 29, 13:30