Popiežiaus audiencija dviem italų piligrimų grupėms Popiežiaus audiencija dviem italų piligrimų grupėms 

Popiežius: ar žinai savo krikšto datą?

Šeštadienį popiežius Pranciškus bendroje audiencijoje priėmė dvi italų piligrimų grupes. Vieną sudarė tikintieji iš šiaurės Italijos Pjemonto regiono, minintys savo kraštiečio popiežiaus šv. Pijaus V mirties 450-ąsias metines; kitą – jaunuoliai iš dviejų vidurio Italijos vyskupijų, besirengiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Sveikindamas piligrimus iš šiaurės Italijos, popiežius sakė, kad jų kraštietis popiežius Pijus V paliko gilius pėdsakus istorijoje, buvo drąsus  Bažnyčios reformatorius. Nuo to laiko pasikeitė vadovavimo Bažnyčiai stilius, todėl būtų anachronizmas vertinti šio šventojo popiežiaus darbus pagal mūsų dienų kriterijus. Taip pat nereikia susiaurinti šio popiežiaus palikimo iki nostalgiškų, balzamuotų prisiminimų, bet turime stengtis suprasti jo mokymą ir liudijimą. Pasak Pranciškaus, svarbiausias dalykas, kurį mums paliko popiežius Pijus V, yra tikėjimo liudijimas ir maldos skatinimas. Šie dalykai nepraeina, nes iš tiesų, kaip liudija Apaštalų darbų knyga, malda lydi Bažnyčią nuo pat pirmųjų jos žingsnių. Malda yra visko pagrindas ir paskata misionieriškai veiklai.

Kreipdamasis į Sutvirtinimo sakramentui besirengiantį jaunimą iš vidurio Italijos, popiežius sakė, kad jam visada labai džiugu matyti jaunus žmones Bažnyčioje, žmones, kurie stengiasi būti Jėzaus mokiniai. Pranciškus šia proga paklausė jaunuolių, ar jie žino savo krikšto datą. Kas nežino, tepaklausia tėvų ir  krikšto tėvų ir gerai tą datą teįsimena. Krikštas yra mūsų gyvenimo su Kristumi pagrindas. Dabar Sutvirtinimo sakramentas, kurį jaunuoliai greit priims, šį pagrindą dar labiau sustiprins. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 17, 14:30