Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Tarnystės Bažnyčioje. Popiežius prašo dalytis įžvalgomis ir patirtimi

Popiežius Pranciškus paskelbė žinią šiemet sukankančios Pauliaus VI dokumento, reformavusio pasauliečių bažnytines tarnystes, paskelbimo penkiasdešimties metų sukakties proga.

1972 m. paskelbtu motu proprio „Ministeria quaedam“ buvo atsisakyta vadinamųjų žemesniųjų šventimų ir vietoj jų įsteigtos akolito ir lektoriaus pasauliečių tarnystės. Tęsdamas savo pirmtako pradėtą tarnysčių reformą pernai popiežius Pranciškus suteikė leidimą šias tarnystes vykdyti moterims. Pernai taip pat buvo įsteigta nauja katecheto tarnystė. Pastarieji du sprendimai, aiškina popiežius Pranciškus savo žinioje, neturėtų būti suprantami kaip keičiantys ankstesnę doktriną, bet kaip tolesnė jos raida, kuri tapo įmanoma Bažnyčios gyvenime taikant principus, kurie kyla iš Vatikano II Susirinkimo apmąstymų, įkvėpusių ir Paulių VI.

Popiežius prašo viso pasaulio vyskupų konferencijų pradėti dialogą bažnytinių tarnysčių tema, dalytis turtinga šių tarnysčių vykdymo patirtimi. Pasak Pranciškaus, keitimasis įžvalgomis ir patirtimi  gali suteikti vertingų nuorodų, kurios padės pasiekti darnią iš Krikšto kylančių tarnysčių viziją ir praturtins dabartinę Bažnyčios sinodinę kelionę. (jm / Vatican News)

2022 rugpjūčio 25, 13:55