„Klausytis kūrinijos balso“ yra visoje Bažnyčioje minimo „Laiko kūrinijai“ tema „Klausytis kūrinijos balso“ yra visoje Bažnyčioje minimo „Laiko kūrinijai“ tema  

Rugsėjo 1 d. – Pasaulinė maldos už kūriniją diena

Popiežius priminė, kad rugsėjo 1 d. minima Pasaulinė maldos už kūriniją diena ir prasideda „Laikas kūrinijai“, kuris tęsiasi iki spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) šia proga paragino atjausti visą kūriniją, priminė Ukrainos karo žalą aplinkai ir prašė planetą gelbėti nuo „ekocido“.

Popiežius priminė, kad rugsėjo 1 d. minima Pasaulinė maldos už kūriniją diena ir prasideda „Laikas kūrinijai“, kuris tęsiasi iki spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) šia proga paragino atjausti visą kūriniją, priminė Ukrainos karo žalą aplinkai ir prašė planetą gelbėti nuo ekocido.

Popiežius liepos 16 dieną Kūrinijos dienos proga paskelbė žinią, joje  paragino įsiklausyti į kūrinijos balsą. Klausytis kūrinijos balso yra visoje Bažnyčioje minimo Laiko kūrinijai tema. Trečiadienį kreipdamasis per bendrąją audienciją Pranciškus išreiškė viltį, kad Laiko kūrinijai tema „visus paskatins konkrečiai įsipareigoti rūpintis mūsų bendrais namais“.

„Dėl perteklinio vartotojiškumo sesuo ir motina žemė aimanuoja ir prašo, kad liautumės ją išnaudoję ir naikinę“, – pasakė trečiadienį Pranciškus.

Pranciškus taip pat priminė svarbius JTO surengtus tarptautinius susitikimus planetos klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimais – COP27 ir COP15: „Laikas kūrinijai tepaskatina mus melstis, kad JTO aukščiausiojo lygio susitikimai suvienytų žmonijos šeimos pastangas ryžtingai spręsti dvigubą klimato ir bioįvairovės nykimo krizę“, – kvietė popiežius.

Žinioje Pasaulinės kūrinijos dienos proga popiežius prašė pagal šv. Pauliaus raginimą „džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais (žr. Rom 12, 15): „verkime įsiklausydami į graudų kūrinijos šauksmą, išgirskime jį ir atsiliepkime darbais, kad mes ir būsimos kartos galėtume džiaugtis švelnia kūrinijos gyvybės ir vilties giesme“, – parašė Pranciškus.

 

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) prisijungė prie popiežiaus prašymo ir pakvietė visus krikščionis atstovauti planetai, kurios balsas „atskleidžia tam tikrą disonansą: tai švelni giesmė, šlovinanti mūsų mylimą Kūrėją, kita vertus, tai skaudus šauksmas – aimanavimas dėl mūsų, žmonių, netinkamo elgesio“.

CCEE vyskupai įsakmiai atkreipė dėmesį į šių metų gaisrų, sunaikinusių didžiulę dalį žaliųjų planetos plotų, ypač Europoje, žalą, taip pat apie didžiulę žalą aplinkai, kurią daro Ukrainoje ir kitur pasaulyje vykstantys karai.

CCEE Socialinės pastoracijos komisijos narys Angelo Massafra OFM, Škoderio arkivyskupas ir Albanijos vyskupų konferencijos pirmininkas, žinioje priminė, kad terminas ekocidas atsirado 7 dešimtmetyje būtent dėl Vietnamo karo gamtai padarytos žalos. Anot jo, Ukrainos ekspertai mano, kad ilgalaikis šio karo poveikis gali sukelti vėžį, kvėpavimo takų ligas ir sulėtinti vaikų vystymąsi.

„Viešpats teišgirsta planetos šauksmą ir tesuteikia žmonijai naują širdį, atjaučiančią visą kūriniją, kad įgyvendintume konkrečius veiksmus, leidžiančius visiems kūriniams sugrįžti prie Kūrėjo šlovinimo, o mums prisijungti prie šio didžiojo kosminio choro, kurį sudaro nesuskaičiuojama daugybė Dievą šlovinančių kūrinių“, – rašo Pasaulinei kūrinijos dienai skirtoje žinioje CCEE. (SAK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 31, 14:22