Šveicarų gvardija Šveicarų gvardija 

Šveicarų gvardijos priesaika. Popiežiaus audiencija naujiems kariams

Kasmet gegužės 6 d. Popiežiškoji šveicarų gvardija mini 147 savo karius, kurie 1527 m. žuvo, gindami popiežių. Šią dieną duoda priesaiką nauji Šveicarų gvardijos korpuso kariai.

Šiais metais korpusą papildė 36 nauji kariai. Penktadienio rytą jie, kartu su iš Šveicarijos atvykusiais savo artimaisiais, Šv. Petro bazilikoje dalyvavo Mišiose, kurias aukojo Popiežiaus vikaras Vatikano valstybei kardinolas Mauro Gambetti; vidudienį juos priėmė popiežius Pranciškus; pati priesaikos iškilmė turėjo vykti penktadienio pavakare Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme, tačiau dėl lietaus buvo perkalta į didžiąją audiencijų salę.

Vietos, kuriose tarnausite, saugo daugybės žmonių, taip pat ir šveicarų, ištikimai tarnavusių Apaštalų Sostui, herojiško pasiaukojimo atminimą, sakė Pranciškus naujiems savo kariams. Nuo pat Šveicarų gvardijos įkūrimo prieš daugiau kaip penkis šimtmečius daug jaunų vyrų vykdė šią unikalią tarnystę, kuri tęsiama ir šiandien. Kai kuriems iš jų teko patirti sunkius išmėginimus ir net pralieti savo kraują, kad apgintų popiežių ir užtikrintų sąlygas jam visiškai nepriklausomai vykdyti savo misiją. Savo didvyrišku pasiaukojimu jie vykdė tai, kas nurodyta iki šiandien galiojančiuose Gvardijos įstatuose: užtikrinti popiežiaus asmens ir jo rezidencijos saugumą.

Popiežius pridūrė, kad šveicarų karinė tarnyba Vatikane turi labai ryškų krikščionišką ir bažnytinį matmenį. Todėl Pranciškus ragino juos savo tarnybą suvokti visų pirma kaip  krikščionišką liudijimą. Šia prasme labai svarbus nuolatinis savęs ugdymas: ir profesinių įgūdžių lavinimas, ir siekimas augti kaip krikščionims.

Naujiems kariams ir jų artimiesiems, kurie atvyko į Romą, popiežius prašė Švenčiausiosios Mergelės Marijos, karių dangiškųjų globėjų šventųjų Martyno ir Sebastijono bei Šveicarijos Konfederacijos globėjo šventojo Mikalojaus iš Flüe užtarimo. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 06, 16:00