Popiežiaus audiencija Krikščioniškųjų mokyklų broliams Popiežiaus audiencija Krikščioniškųjų mokyklų broliams  

Popiežius: ugdytojas negali duoti jaunimui to, ko pats neturi

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė šv. Jono Saliečio septynioliktajame amžiuje Prancūzijoje įkurtos Krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijos atstovus. Jie šiomis dienomis dalyvauja Romoje vykstančioje savo vienuolijos generalinėje kapituloje, kurios tema: „Tiesti naujus kelius į gyvenimo atnaujinimą“.

„Mes žinome, kad tikrai naujas kelias yra Jėzus Kristus. Sekdami juo, eidami su juo, mes keičiame savo gyvenimą ir savo ruožtu tampame pasaulio raugu, druska ir šviesa“, – sakė popiežius, pridurdamas, kad šv. Jono Saliečio įkurtos vienuolijos nariams šie nauji keliai – tai pirmiausia ugdymo pašaukimas, kurį jie vykdo savo mokyklose, kolegijose ir universitetuose. „Žinome, – tęsė Pranciškus, – kad šiandieninis pasaulis išgyvena ugdymo krizę, kurią dar labiau paaštrino pandemija. Suprantame, kad tik per švietimą ir ugdymą galime atsakyti į du didžiuosius mūsų laikų iššūkius – būtinumą skleisti pasaulyje brolystę ir rūpintis mūsų bendrais namais. Ačiū Dievui, krikščionių bendruomenė ne tik tai suvokia, bet ir jau kurį laiką deda pastangas šia linkme, tiesia naujus kelius, kad keistųsi mūsų gyvenimo būdas.“

Popiežius dėkojo Krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijai už pastangas šiose srityse. „Norėdami būti gerais darbuotojais, neturite apleisti savęs. Ugdytojas negali duoti jaunimui to, ko pats neturi. Savo veikloje Kristumi sekantis ugdytojas visų pirma yra liudytojas. Jis yra mokytojas tiek, kiek yra liudytojas“. – pabrėžė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 21, 12:41