Popiežius sveikina maldininkus iš Genujos arkivyskupijos Popiežius sveikina maldininkus iš Genujos arkivyskupijos 

Popiežius: Sutvirtinimo sakramentas padeda būti gerais žmonėmis

Šeštadienį popiežius susitiko su dviem maldininkų grupėmis iš Italijos – katalikiškojo savaitraščio „Famiglia Cristiana“ skaitytojais ir Sutvirtinimo sakramentą priėmusiais jaunuoliais iš Genujos arkivyskupijos.

Sveikindamas piligrimus iš Genujos arkivyskupijos – Sutvirtinimo sakramentą priėmusius jaunuolius, jų tėvus, parapijų kunigus ir katechetus – popiežius priminė liūdną tiesą, kurią matome daugybės parapijų gyvenime: iki Sutvirtinimo sakramento vaikai ir jaunuoliai palyginti aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, o po to nutolsta. Popiežius prašė Genujos arkivyskupijos jaunuolių, kad Sutvirtinimo sakramentas, kurį jie ką tik priėmė, netaptų „atsisveikinimo sakramentu“. „Pasilikite, nebėkite“, – prašė popiežius. „Sutvirtinimas – tai jėga, kuri padeda eiti pirmyn ne tik Bažnyčioje, bet ir gyvenime. Sutvirtinimas padeda būti gerais žmonėmis, gerai piliečiais, gerais krikščionimis.“

Italijoje labai populiarus savaitraštis „Famiglia Cristiana“ pernai paminėjo 90 metų sukaktį. Sveikindamas savaitraščio leidėjus, redaktorius ir skaitytojus popiežius sakė, kad devyniasdešimt metų – tai iš tiesų garbus amžius. „Famiglia Cristiana“ – tai tarsi močiutė, kuri gyvenime daug matė ir įgijo daug patirties. Dėkodamas brolių ir seserų pauliečių kongregacijai už šį savaitraštį ir už visą jų plačiai išvystytą leidybinę veiklą, popiežius paminėjo kongregacijos įkūrėjo palaimintojo kunigo Giacomo Alberione žodžius, kad katalikiškas žurnalas – tai tarsi Dievo apsilankymas katalikų šeimos namuose. (jm / Vatican News)

Popiežiaus susitikimas su savaitraščio „Famiglia Cristiana“ skaitytojais
Popiežiaus susitikimas su savaitraščio „Famiglia Cristiana“ skaitytojais
2022 gegužės 21, 12:53