Popiežius priėmė konferencijos gamtosaugos klausimais dalyvius Popiežius priėmė konferencijos gamtosaugos klausimais dalyvius 

Popiežius priėmė konferencijos gamtosaugos klausimais dalyvius

Šeštadienį, gegužės 21 d., popiežius priėmė Italijos karabinierių organizuotos tarptautinės konferencijos bioįvairovės apsaugos klausimais dalyvius.

Kai žvelgiame į dangų ir žvaigždes ar krištolinį upelio vandenį, mintys savaime krypsta į gamtos grožio autorių. Šventajame Rašte grožis ir gėris yra neatskiriami dalykai, sakė Pranciškus. Dievas perdavė žmonėms savo kūriniją, kad jie ją sergėtų ir puoselėtų.  Dėl to žmogus tik tuomet tikrai vykdo savo pašaukimą, kai, įveikdamas savanaudiškumą, sugeba gėrėtis kūrinijos grožiu. Kūrėjas, žmogus ir gamta yra tarpusavyje susieti. Jei šis ryšys nutraukiamas – padaroma nepataisoma žala. Negalime savęs apgaudinėti, kad nepakartojamą kūrinijos grožį galime pakeisti kitu, mūsų sukurtu grožiu. Dėl to, pasak popiežiaus, ekologijos, žmogaus atsakomybės už gamtą klausimams turi būti skirta derama vieta jaunosios kartos ugdyme. Visos kitos pastangos saugoti gamtą bus neveiksmingos, jei nebus pradedama nuo ugdymo lygmens. Visi esame pašaukti savo talentais kurti rūpinimosi gamta kultūrą, sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 21, 12:49