Popiežius Pranciškus Didįjį penktadienį Popiežius Pranciškus Didįjį penktadienį 

Popiežius italų spaudai: norėčiau susitikti su Putinu, jei jis panorės...

Popiežius Pranciškus davė interviu Italijos dienraščiui „Il Corriere della Sera”. Laikraštis jį paskelbė ne kaip ištisinį pokalbio išrašą, bet straipsnio forma, su išsamiomis popiežiaus žodžių citatomis. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama karui Ukrainoje, tačiau paliestos ir kitos temos – popiežiaus sveikata, Bažnyčios Italijoje gyvenimas.

„Pirmąją karo dieną paskambinau Ukrainos prezidentui Zelenskiui“, – pasakė popiežius Pranciškus. „Putinui neskambinau, tačiau norėjau parodyti aiškų gestą, kurį galėtų pamatyti visas pasaulis, todėl nuvykau pas Rusijos ambasadorių. Paprašiau paaiškinimo, pareikalavau liautis. Tada paprašiau kardinolo Parolino, kad nusiųstų Putinui žinią, jog esu pasirengęs vykti į Maskvą. Žinoma, Kremliaus vadovas turėtų atidaryti langelį.  Atsakymo dar negavome, laukiame, nors bijau, kad Putinas šiuo metu nenori tokio susitikimo“, – pasakojo popiežius ir pridūrė: „Negalime nesistengti sustabdyti šio žiaurumo. Prieš dvidešimt penkerius metus Ruandoje matėme tą patį.“

Pokalbyje su italų dienraščio redaktoriumi popiežius taip pat samprotavo apie šio karo priežastis. Galbūt „NATO lojimas prie Rusijos durų“ paskatino Kremliaus vadovą piktai sureaguoti ir sukelti konfliktą. „Nesakau, kad šis pyktis buvo išprovokuotas, bet galbūt buvo paskatintas.“

Popiežiaus paklausta ir apie ginklų tiekimą Ukrainai. „Negaliu atsakyti į klausimą, ar teisinga tiekti ginklus ukrainiečiams, nes esu per toli“, – sakė Pranciškus,  – „aišku tik tai, kad tame krašte bandomi ginklai... Kariaujama, kad būtų išbandyti pagaminti nauji ginklai. Taip buvo jau per Ispanijos pilietinį karą, dar prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią.“

Iš popiežiaus buvo laukiama simbolinio gesto – vizito Ukrainoje. Pranciškus atsakė, kad jis pasiuntė į Ukrainą du savo bendradarbius – kardinolus Czerny ir Krajewskį. „Tačiau jaučiu, kad pats neturiu keliauti. Pirmiausia turiu nuvykti į Maskvą, pirmiausia turiu susitikti su Putinu. Bet aš esu tik kunigas, ką galiu padaryti? Darau, ką galiu. Jei Putinas atvertų duris....“

Gal Maskvos patriarchas Kirilas galėtų būti tas žmogus, kuris įtikins Kremliaus vadovą atverti duris? Popiežius papurtė galvą, pastebi jį kalbinęs žurnalistas, ir pasakė: „Su Kirilu kalbėjausi 40 minučių per Zoom. Pirmąsias dvidešimt minučių jis, laikydamas rankoje popieriaus lapą, skaitė man visokius karo pateisinimus. Išklausiau ir pasakiau: „Nieko apie tai nesuprantu. Broli, mes nesame valstybės kunigai, negalime vartoti politikos kalbos, bet Jėzaus kalbą. Esame tos pačios šventos Dievo tautos ganytojai. Todėl turime ieškoti taikos būdų, sustabdyti ginklų ugnį“. Patriarchas negali būti Putino klapčiukas. Birželio 14 d. Jeruzalėje buvau suplanavęs su juo susitikti. Tai būtų buvęs mūsų antrasis susitikimas. Tačiau dabar ir jis sutinka, kad toks susitikimas būtų dviprasmiškas signalas.“

2022 gegužės 03, 09:48