Popiežiaus audiencija Italijos civilinės saugos savanoriams Popiežiaus audiencija Italijos civilinės saugos savanoriams 

Popiežiaus audiencija Italijos civilinės saugos savanoriams

Pirmadienį popiežius Pranciškus susitiko su grupe Italijos Civilinės saugos departamento darbuotojų ir savanorių.

Visų pirma popiežius padėkojo už pasiaukojimą ir pavyzdingą tarnybą per pandemiją. Pamatėme, sakė Pranciškus, kaip labai esame tarpusavyje susiję, kaip esame priklausomi vieni nuo kitų. Mes negalime išsigelbėti vieni. Supratome ir pamatėme, kad mūsų gyvenimas priklauso nuo kitų žmonių ir kad gerumas yra užkrečiamas. Būdami artimi savo broliams ir seserims, mes patys tampame geresni,  o mūsų visuomenė tampa atviresnė ir jaukesnė gyventi. Popiežius padėkojo savanoriams už jų darbą ir per kitas pastarojo meto ekstremalias situacijas. Paminėjo pagalbą, suteikiamą migrantams, bėgantiems nuo karų ar klimato kaitos pasekmių. Jie gali pasakyti, kaip svarbu sutikti žmogų, kuris ištiesia ranką, šypsosi. Galiausiai popiežiaus kalboje užsiminta ir apie karą Ukrainoje, priminti garsūs Pauliaus VI žodžiai, smerkiantys karą, ištarti JTO generalinėje asamblėjoje 1965 m.: „Niekada daugiau!“ Tai kartokime ir šiandien, saugokime žmonių svajonę apie taiką, šventą tautų teisę į taiką. (jm / Vatican  News)

2022 gegužės 23, 14:29