Popiežiaus audiencija broliams maristams Popiežiaus audiencija broliams maristams 

Popiežius vienuoliams maristams: ugdytojai turi drąsiai žiūrėti į ateitį

Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su brolių maristų kongregacijos nariais. Ši vienuolija, įkurta prieš du šimtus metų, rūpinasi jaunimo ugdymu.

Brolių maristų kongregaciją devynioliktojo amžiaus pradžioje įkūrė prancūzas kunigas, vėliau paskelbtas šventuoju, Marcelinas Champagnat. Iš pradžių ji rūpinosi apleistais, ateities perspektyvų neturinčiais jaunuoliais, kurių buvo labai daug Prancūzijos revoliucijos sujauktoje visuomenėje. Šiuo metu ugdomąją ir auklėjamąją veiklą kongregacija tęsia septyniasdešimtyje pasaulio šalių. Kaip pradžioje, taip ir šiandien ypatingai rūpinamasi į sunkumus patekusiais jaunuoliais.

Popiežius Pranciškus per ketvirtadienio ryto susitikimą ragino brolius maristus būti ištikimais savo įkūrėjo charizmai, o tai reiškia – savo darbe būti drąsiais ir išradingais, kaip reikalavo šv. Marcelinas Champagnat, ragindamas savo bendradarbius visada žvelgti pirmyn, būti pasirengusiems gyvenimo naujienoms, pramatyti tai, kas laukia už horizonto.

„Dievas nuveikia didelius darbus pasitelkdamas mažus ir nuolankius žmones, atvirus jo žodžiui, pasiryžusius tarnauti ir aukotis. To linkiu jums ir visiems jūsų broliams ir seserims visame pasaulyje“, – sakė Pranciškus. Jaunimo ugdytojai neturi tenkintis apšvietos laikais sukurtu ugdymo modeliu, kuris ribojasi tik žinių ir idėjų kopijavimu. „Neapsiribokite tokia statiška ugdymo samprata. Ugdymas – tai iššūkis, apimantis visą žmogų: jo mąstymą, jausmus, veiklą. Dėl to ugdytojai turi drąsiai žiūrėti į priekį, į už horizonto laukiančią ateitį.“ (jm / Vatican News)

2022 kovo 24, 14:31