Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius: širdies akimis žiūrėkime į žmones ir pasaulį

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė prancūzų katalikų draugijos „Voir ensamble“ („Matyti kartu“) narių ir jų globotinių grupę. Šią draugiją, globojančią neregius, prieš 95 metus Lione įkūrė jėzuitas t. Yves Mollat.

Dėkodamas už jau beveik šimtą metų vykdomą tarnystę, popiežius pasidalijo su savo svečiais keletu minčių apie Evangelijoje minimą epizodą, kai Jėzus pagydė Jeruzalėje prie Siloamo tvenkinio sutiktą neregį žmogų.

„Aklasis, sutikęs tą, kuris yra pasaulio šviesa, atgauna regėjimą, o regintieji, nors ir sutikę Jėzų, lieka akli. Šis paradoksas labai dažnas ir mūsų gyvenime bei tikėjime“, – sakė Pranciškus. Jis taip pat priminė Antoine’ą de Saint-Exupéry, kuris savo knygoje  „Mažasis princas“ tvirtino, kad regėti įmanoma tik širdimi. Esminiai dalykai dažnai lieka paslėpti nuo žmonių akių. „Matyti širdimi – tai matyti pasaulį ir savo brolius bei seseris Dievo akimis“, – sakė Pranciškus. „Jėzus kviečia mus atnaujinti savo požiūrį į žmones ir pasaulį. Jis siūlo mums vis naują mūsų santykių su kitais žmonėmis, mūsų žmogiškojo trapumo, ligos ir mirties viziją. Jis kviečia mus į visa tai žvelgti Dievo akimis!“

Pasak Pranciškaus, negalime tikėjimo susiaurinti iki tam tikrų teorinių žinių, tradicijų ir papročių. Tikėjimas – tai gyvas ryšys su Jėzumi, tai kelionė kartu su juo, kuri atnaujina mūsų požiūrį į pasaulį ir į brolius bei seseris. (jm / Vatican News)

2022 vasario 19, 13:35