Pranciškaus audiencija „Grožio diakonijos“ atstovams Pranciškaus audiencija „Grožio diakonijos“ atstovams 

Pranciškus: menininkai sugeba kalbėti apie Dievą geriau už bet ką kitą

„Pasauliui reikia grožio labiau nei bet kada!“ – pasakė popiežius Pranciškus per ketvirtadienio audienciją prancūzų krikščionių „Grožio diakonijos“ atstovams, švenčiantiems organizacijos veiklos dešimtmetį.

Pranciškus pasidžiaugė galįs kreiptis į menų atstovus, skirtingais būdais siekiančius padėti ir paskatinti mūsų laikų vyrus ir moteris eiti grožio, tiesos ir gėrio keliu, priminė, kad Šventajame Rašte daug kalbama apie Visatos ir viso, kas joje slypi, grožį, ir kartu primena apie Kūrėjo kuriamą grožį, kaip ir apie visų mūsų įgimtą prigimtį būti grožio kūrėjais ir sergėtojais.

„Meno kūryba tam tikra prasme užbaigia kūrinijos grožį, o kai yra įkvėpta tikėjimo, dar aiškiau žmonėms atskleidžia dieviškąją meilę, kuria viskas pagrįsta“, – sakė popiežius, išsakęs padėką menininkams už meilę ir aistrą su broliais ir seserimis pasidalyti talentais, kuriuos gavo iš Dievo, tokiu būdu meno kalba jie išreiškia tikėjimui ir evangelizavimui svarbias žinias.

Pasak Pranciškaus, „menininkai sugeba kalbėti apie Dievą geriau už bet ką kitą, pajusti grožį ir gerumą, prabilti į žmogaus širdį ir atskleisti joje Prisikėlusiojo tiesą ir gerumą“.

Paraginęs menininkus puoselėti savo kūrybą, kad per ją jie kalbėtų į mūsų laikų žmones, prašė pasistengti, kad ji būtų suprantama, nes, pasak jo, nesuprantamas ir hermetiškas menas nepasiekia tikslo.

„Bažnyčia jumis pasikliauna, kad padėtumėte broliams ir seserims išsiugdyti jautrias ir atjaučias širdis, kad jie atnaujintos meilės žvilgsniu pažvelgtų į pasaulį ir į kitą žmogų“, – pasakė popiežius, kartu paragino Grožio diakonus leisti, kad Mergelė Marija atskleistų jiems Dievo slėpinį, o Šventoji Dvasia juos įkvėptų. „Neužmirškite šauktis Šventosios Dvasios“, – pridūrė Pranciškus. Be to, popiežius priminė savo pirmtako 1999 m. „Laišką menininkams“. „Pasiskaitykite, gali būti naudinga, nes Bažnyčiai, skelbiančiai iš Kristaus gautą žinią, reikia menininkų“, – patikino popiežius. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 17, 14:49