Malda už taiką Ukrainoje

Popiežius Pranciškus ir trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviai meldėsi už taiką Ukrainoje. Užbaigdamas trečiadienio rytą Vatikane vykusį susitikimą, popiežius paragino sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą, prašant taikos Ukrainai.

„Šiandien daug kartų kartokime šią maldą: nuoširdžiai prašykime Dievą, kad toje žemėje sužydėtų brolybė ir užgytų žaizdos, išnyktų baimė ir susiskaldymai. Tegul šiandien į dangų kylančios maldos ir žmonių šauksmas paliečia atsakingųjų protus ir širdis, kad jie dialogą ir visų gėrį keltų aukščiau savo interesų. Melskime taikos „Tėve mūsų“ malda – tai vaikų, kurie kreipiasi į visų Tėvą, malda, tai malda brolių, kurie prašo susitaikymo ir santarvės.“

2022 sausio 26, 11:27