Popiežiaus susitikimas su Graikijos jėzuitais Popiežiaus susitikimas su Graikijos jėzuitais 

Atėnuose popiežius susitiko su Graikijos jėzuitais

Per savo apaštališkąsias keliones popiežius visada susitinka su savo vienuolijos broliais jėzuitais, jei tik tokių lankomoje šalyje yra. Taip buvo ir šį kartą: šeštadienį Atėnų nunciatūroje įvyko Pranciškaus susitikimas su Graikijoje tarnaujančiais jėzuitais.

Šie susitikimai būna privatūs. Tačiau jau yra nusistovėjusi tradicija, kad kiek vėliau po kelionės apie juos išsamiai praneša Italijos jėzuitų dvisavaitinis žurnalas „La Civiltà Cattolica“. Galima manyti, kad ateinančiomis savaitėmis bus paskelbta ir popiežiaus pokalbio su Graikijos jėzuitas transkripcija. O kol kas katalikiškuose žinių portaluose galima surasti šiek tiek informacijos apie susitikimo eigą, jo dalyvius, trumpus liudijimus.

Jėzaus Draugijos bendruomenę Graikijoje sudaro devyni nariai iš Prancūzijos, Lenkijos, Korėjos ir pačios Graikijos. Susitikime su popiežiumi dalyvavo septyni jėzuitai, nes kiti du yra jau labai senyvo amžiaus ir sunkiai serga. Šeštadienio vakaro susitikimas truko daugiau nei valandą. Kaip liudija susitikimo dalyviai, tai buvo labai nuoširdus, kone šeimyniškas susitikimas, kuriame kiekvienas pasakojo apie save, Šventasis Tėvas labai domėjosi kiekvieno darbu ir gyvenimo istorija. Pagrindinė Graikijos jėzuitų veikla – tai darbas Arrupe centre, kuris padeda integruoti į graikų visuomenę migrantų vaikus, todėl šiam centrui ir buvo skiriama daugiausia dėmesio. (jm / Vatican News)

2021 gruodžio 06, 16:46