Popiežius ir JAV prezidentas Popiežius ir JAV prezidentas 

Popiežius priėmė JAV ir Korėjos prezidentus

Penktadienį, spalio 29 d., popiežius Pranciškus atskirose audiencijose priėmė JAV ir Korėjos prezidentus su juos lydinčiomis delegacijomis.

Pirmiausia su popiežiumi susitiko Korėjos prezidentas Moon Jae-in. Po Šventojo Tėvo audiencijos ir vėliau įvykusio prezidento susitikimo su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu paskelbtas oficialus Šventojo Sosto spaudos salės komunikatas informuoja, kad „nuoširdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais ir teigiamu Katalikų Bažnyčios įnašu į visuomenės gyvenimą, ypač uoliai skatinant dialogą ir susitaikymą tarp korėjiečių. Šiuo atžvilgiu buvo išreikšta viltis, kad bendros pastangos ir gera valia skatins taiką ir vystymąsi Korėjos pusiasalyje, remiamą solidarumo ir brolybės. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis kai kuriomis temomis, susijusiomis su dabartiniais regioniniais reikalais ir humanitariniais klausimais“.

Popiežius ir Korėjos prezidentas
Popiežius ir Korėjos prezidentas

Per Šventojo Tėvo audienciją JAV prezidentui Joe Bidenui, kaip ir per po audiencijos vykusį prezidento susitikimą su Vatikano valstybės sekretoriato vadovais, buvo aptartas „bendras įsipareigojimas saugoti ir prižiūrėti planetą, kalbėta apie sveikatos apsaugą ir kovą su COVID-19 pandemija, taip pat apie pabėgėlius ir pagalbą migrantams. Buvo paminėta ir žmogaus teisių apsauga, įskaitant teisę į religijos ir sąžinės laisvę“, – sakoma po vizito paskelbtame oficialiame komunikate. Taip pat informuojama, jog „buvo pasikeista nuomonėmis apie daug kitų aktualių tarptautinių klausimų Romoje prasidedančio G20 aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste. Buvo pabrėžtas būtinumas politinėmis derybomis skatinti taiką pasaulyje“.

2021 spalio 29, 15:41