Domus Sanctae Marthae Domus Sanctae Marthae 

Popiežių aplankė kaliniai ir buvusieji kaliniai

Penktadienį Vatikano Šv. Mortos namuose popiežius Pranciškus priėmė grupę kalinių, kuriems įkalinimo bausmė pakeista gyvenimu socialinės reabilitacijos bendruomenėje. Kartu su nuteistaisiais susitikime dalyvavo ir keli jau išėję į laisvę buvę kaliniai bei bendruomenės kapelionas. Popiežius linkėjo, kad jų reabilitacijos patirtis būtų „užkrečianti“, kad ir kitiems gyvenime suklydusiems žmonėms padėtų atgauti tikrąją laisvę.
2021 spalio 23, 14:46